torsdag 24. januar 2008

Når Youtube ikkje er nok

Det er no slik med dei fleste nettsider og nettportaler at dei vert "gamaldagse", dei vert forbigått av nyare og betre sider, eller så døyr simpelthen 'hypen' ut og konseptet vert forlatt til fordel for nye måter å underhalde seg på. Dette vil vel kanskje skje med Youtube i framtida, for min del har eg allereie funne det nødvendige alternativet.

Jewtube! Alvorleg talt, det måtte kome, ein ekte jødisk utgåve av Youtube der du får alt frå jødiske komikarar og informative videoer om omskjæring og yiddish spelt inn av lærde Rabbier. Livet mitt har ikkje vore det same sidan eg fann Jewtube.

Oy gevalt!

Here's looking at Jew!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar