torsdag 28. februar 2008

Adopter ein clitoris...?

Kva er dette? Eit gamalt brød? Er det ein tøffel? Nei, det er visstnok ein clitoris. Våre vennar, Raelanarane slo til att på den allar første EXPOen til vaksenunderhaldningsindustrien i Japan. Her var alt frå gPod til masturbasjonsmaskiner som jobber i takt med pornofilmen du ser på. Og alt imellom. Deriblant denne vandrande clitorisen utsendt frå det Raelanske Clitoraid-prosjektet. Ifjor kunne eg fortelje om korleis Raelanarar tilbudte seg å klone kjæledyra dine, og Clitoraid er ikkje mindre ambisiøst. Som vi alle veit er Raelanarane tilhengjarar av profeten Rael, som har fått sitt kjærleiksbodskap frå våre skaparar i det ytre rom, og som no banar vegen for at vi skal ta deira plass som skaparar av liv i verdsrommet. Første trinn er allereie utførd av organisasjonen, som for mange år sidan hevda å ha klonet det første menneskebarnet.

No har dei byrja med restlagar òg, for no vil dei dyrke fram nye clitoriser til kvinner som har blitt utsatt for kjønnslemlesting. Dette er altså Clitoraid. Berre eit av mange veldedige prosjekt som profeten Rael har satt i verk i tråd med bodskapen frå oven. Penger donert til å "adoptere ein clitoris" som dei seier, går ikkje til enkeltclitorisar, men til byggjinga av eit sjukehus i Afrika. For å sitere sjølvaste profeten Rael:
Instead of using Clitoraid’s collected money to operate on just a few women, we should create the first Raelian Hospital, the “Pleasure Hospital”, and operate on all African women, for free, with the help of Raelian or non-Raelian benevolent doctor”.


Landområdet skal allereie vere kjøpt. Og det siste eg høyrde var at byggjinga var påbyrja per 26. mai ifjor. Sidan vart det stille. Men for all del... eg trur dei har tenkt å gjere alvor av det. Det er det som alltid er det mest interessante ved Rael og gutta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar