torsdag 13. november 2008

Ein Demonisk Aften


Absalong presenterar ein

Demonisk aften
Demonar og demonutdriving frå Babylon til New Age

eit foredrag ved Asbjørn Dyrendal

  • Tid: 25. November, 1900.
  • Stad: Klar Bar, Zachen
  • CC: 50,-

At demonar og Absalong har gått hand i hand sidan byrjinga er truleg allment kjent, men no ønskjer vi altså å gå ut opent om dette. Vi har invitert demonolog, fancy ord for demonekspert, og religionshistorikar Asbjørn Dyrendal ned frå NTNU til å fortelje oss om desse ivrige representantane for mørkets kreftar.

Sidan tidenes morgon har vi høyrd soger om demoner som frister, besettar og sprer sin lett attkjennelege vondskap i verda. I desse dagar har den Katolske Kyrkja i Noreg tilsett ein eigen eksorsist for å drive ut demonar. Demonar er med andre ord noko ein framleis tar på alvor. Dei har vore frykta og dyrka i særs ulike kulturar. Og okkultistar og demonologar har ofte hevda å kunne sette dei i system, og å binde dei. Vise kong Salomon skal etter rykta ha hatt 72 demonar bunden i si teneste.

Asbjørn Dyrendal er førsteamanuensis i religionshistorie ved NTNU, og er Noregs framste ekspert på det demoniske og djevelske. Han er forfattaren av boka "Demoner. Besettende djevler og andre ondskapsfulle vesen". Dyrendal er ikkje framand for det mørke og absurde, og vi har lenge sett fram til å kunne invitere han til å å snakke hjå oss om dette temaet.

I tillegg til eit opplysande foredrag vil våre DJar gjere sitt beste for å gje kvelden den rette stemninga. Djevelskapen finn stad tysdag 25. november, og dørene opner klokka 1900, på Klar Bar på Zachen. Det kostar som vanleg 50 kroner å kome inn. Vi garanterar ein festleg aften, både med og utan demonutdriving. Det oppmodast til tungetaling, og vi har sjølvsagt bøker til sals.

Meld deg opp på mailinglista på www.absalong.no for meir informasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar