søndag 9. november 2008

Moro med Swastika

Hakekrossen, eit underleg lite symbol som dukkar opp her og der, meir presist omtala som swastika. Swastika, frå sanskrit Svastik som er ei henvising til ein heldig gjenstand. Symbolet er ofte knytta til hell og lukke (og ikkje bygda Swastika i Ontario, Canada), eller til ein tysk ideologi som gjorde det stort på kontinentet på 30- og 40-talet. Dei henta symbolet frå dei tidlege ariosofiske tekstene som inspirerte rørsla deira, som sjølv henta det frå den austleg inspirerte okkultismen i teosofien. Dette tyder ikkje at tilsvarande symbol ikkje er å finne, heilt utilsikta, i ulike smijernsporter og andre dekorasjonar rundtomkring i verda, det er simpelthen ein veldig naturleg form å lage. Takka vere dårleg PR og utagerande atferd frå desse tyskarane har diverre hakekrossen vorte stigmatisert, og folk skvett gjerne til når det vert tatt i bruk. Dei fleste assosierar symbolet med deira rulleblad, så ein skulle jo tru at symbolet var dødt for alltid.

Likevel er det dei organisasjonane som freistar framleis å bruke symbolet for alt det er verdt, sekter som Ananda Marga Yoga Society (relativt aktive i Bergen, Oslo og Trondheim), brannfaklar som Falun Gong og, ikkje minst, kloneivrikge Raëlianarar. Dei to sistnemnte har til og med oppretta eigne sider dedikert til opplysing om hakekrossen; Legend of the Swastika og Pro-Swastika. Som sett i den fine illustrasjonen (Raël-logo) er det vanleg av desse å kombinere swastikaen med hexagrammet, det vil seie Davidstjerna, gjort kjent av ørkenvandrande krølltoppar i midtausten. Både Raëlianarane og Ananda Marga gjer dette, med stor von om at dette skal frigjere dei frå evt stigma.

Stadig mislukka forhandlingar mellom Raël og Israel om oppretting av ein ambassade for utanomjordiske i Israel vitnar om at dette ikkje hjelp. Og Davidsjerna hjalp dei ikkje å få oppretta ei i Libanon heller.

Du kan ikkje gjere alle til lags er vel det ein seier til det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar