torsdag 22. januar 2009

Crank That Kosha Boy

Min kjærleik for koshermoro har inga ende. I disse tider, der Israel driv etisk sjølvmord og folk tydlegvis har problem med å skilje mellom både det eine og det andre, er det viktig å halde tankane klart. Støtte til det Palestinske folk, og ofrane på Gaza, og kjærleik for jødisk kultur er då ikkje så vanskeleg å kombinere? La meg gå foran med eit godt døme og gje litt kjærleik til dette vidunderlege kosher folkeslaget;

Denne utmerka videoen er av Eric Schwartz aka Smooth-E, om mannen er ein vassekte yid eller berre latar som, bryr meg eigentleg midt bak. Takk til Didrik som tipsa meg om denne finfine underhaldninga.

2 kommentarer: