fredag 9. januar 2009

Nettmøte i bråket?

Eg prøver å ikkje uttale meg om situasjonen i Gaza. Mine tankar går til sivilbefolkinga i Palestina og i Israel. Mine tankar går til dei etterlatte, familiene til dei mange hundre som er drept i det eg anser for å vere ulovlege militæraksjoner.

Intelligente ting overlet eg til andre å seie.

I mine auge er det ikkje eit spørsmål om kven som starta, eller kven som gjorde kva, men eit spørsmål om anstende. Det finnes ingen unskuldinger. Og det er alt eg har å seie om saka, for eg er ein enkel mann.

For dei som vil vete meir stiller midtaustenekspert Anders Bjørkelo, som eg ærlighetens namn må innrømme å ha meir enn perifer forbinding til, til nettmøte i Bergens Tidende 10:45 i dag. Professoren er til dagleg forskingsleiar ved Senter for Midtausten og Islamske Studier ved Universitetet i Bergen, og om eg ikkje alltid er samd i det han seier, så har han som oftast eit godt og kritisk perspektiv.

1 kommentar: