torsdag 5. mars 2009

Professorprotest!

Kven kan vel ikkje sett pris på eit slikt bokstavrim? Professorprotest er garantert eit par overskrifter det er eg sikkert på, uavhengig av innhaldet, men no er faktisk innhaldet faktisk viktig òg. Difor tar eg meg den fridomen om å fortelje litt; Som våre vennar i Fri Tanke rapporterar, så har 15 professorar i biologi skreven eit protestbrev til myndigheitane retta mot NIFAB, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling, ein offentleg dreven institusjon som skal stå om garantist for seriøs alternativ behandling. Allereie her lukter det ille, spør du meg, men det er klart at skal ein først tillate såkalla alternativ behandling av sjuke, så må nokon faktisk luke ut "seriøse aktørar" frå sjarlatanar og svindlarar. Alternativ behandling er eit sekkeomgrep for alle behandlingsmetoder utanfor skulemedisinen, utan legevitskapleg grunnlag og spuriøse krav til reell effektivitet. Og seriøs? Vel, i følgje NIFAB, så meiner ein at aktøren har registrert seg i Brønnøysundregisteret (det er gratis, og alle kan gjere det) og er medlem av eit forbund (lett sak, for 500 spenn). Ikkje verdas tøffaste kriterium, nei.

Vi tillet oss å sitere byrjinga av professorprotestskrivet:

"Virksomheten ved Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling

Vi vil med dette uttrykke bekymring for den informasjon som drives fra Nasjonalt Informasjonssenter For Alternativ Behandling (NIFAB), som er finansiert av Departementet.

Vi baserer vår bekymring hovedsakelig på lesning av NIFABs nettsider i februar 2009:

Vi mener NIFAB i stor utstrekning unnlater å bringe inn vitenskapelige studier i sin informasjon. Der vitenskapelig materiale er tatt med, er det i hovedsak selekterte, positive enkeltrapporter. Studier med negativ konklusjon synes ignorert. Hovedmengden av stoffet synes bibrakt av behandlernes egne interesseorganisasjoner, og dette gir et ensidig bilde av de forhåpninger pasientene kan ha ved slik behandling. Informasjonen styrker ikke befolkningens evne til å vurdere virkningen av alternativ behandling. Vi tror dette er uheldig på bakgrunn av de store kommersielle interesser som er involvert. Ubalansen er også uheldig med tanke på at senteret vil tjene som informasjonskilde for skoleelever, journalister og helsepersonell osv.

Dersom NIFAB hadde vært en kommersiell aktør, ville deler av NIFABs informasjon trolig vært i strid med de begrensninger for markedsføring som er gitt for helsepersonell § 13: “Markedsføring av helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig.” eller behandlere etter Alternativloven: §8 “Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art.”.

Den ensidige informasjonen som presenteres står i kontrast til NIFABs egen beskrivelse av sin rolle:

Vi i NIFAB er her for å hjelpe deg å skaffe kunnskap slik at du kan ta overveide valg i forhold til egen helse. Dette gjør vi ved å gi deg kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling.”

“Vår jobb er å gi deg nøytral informasjon om alternativ behandling. Med det mener vi informasjon som ikke er styrt av spesielle forklaringsmodeller.”

“For å sikre at vi presenterer pålitelig og relevant informasjon er det nedsatt et “fagnettverk”. Organisasjonene og personene i fagnettverket er valgt ut av NIFAB på grunn av deres fagkunnskaper. Fagnettverket skal vurdere informasjonen som vi presenterer i forhold til om den er:

* Faglig korrekt

* Beskrivende

* Utfyllende

* Nøytral

* Relevant

* Brukervennlig”

(Her og i sitater nedenfor er uthevningene våre)

For den enkelte behandlingsform sies det også “Beskrivelsen om [behandlingsformen] er kvalitetssikret av fagorganisasjoner for [behandlingsformen] og av lege med kunnskap om og/eller erfaring med behandlingsformen.

Etter vår mening er NIFABs informasjon verken faglig korrekt, utfyllende, eller nøytral. Den synes også helt preget at de teoretiske forklaringsmodeller som de ulike behandlingsretninger selv gir, uten at det samtidig bringes vitenskapelige forklaringsmodeller. Man skulle anta et en lege er forpliktet til å forholde seg til vitenskapelig kunnskap, men dette synes ikke å være tilfellet her.

Dersom Departementet mener NIFAB skal gi balansert informasjon til befolkningen, og ikke tjene som en ensidig informasjonskanal, må informasjonen som er gitt fra behandlernes egne fagorganisasjoner kvalitetssikres og suppleres av personer med innsikt i den omfattende vitenskapelige litteraturen som finnes, og som evner å syntetisere denne slik det gjøres i annen statlige helseinformasjon."

Brevet held så fram med å trekkje fram gode døme på dei meiner er den kritikkverdige, og lite nøytrale, verksemda til NIFAB. Les heile brevet hjå Skepsis eller last ned hjå Fri Tanke.

Overfor Fri
Tanke freistar Ola Lillenes, tidlegare informasjonssjef i Tromsø Boligbyggelag AL, å sno seg unna kritikken. Det heile framstår som eit klønete forsøk på å tåkeleggje saka, og må vel karakteriserast som noko i overkant pinleg.

Så lurar du gjerne på kvifor det er viktig å ta dette opp i vår moske? Fordi hjerneråte, er hjerneråte. Og det ser ut til at NIFAB er ramma av det, som store deler av det "alternative" miljøet. Eg lot meg simpelthen inspirere av ein usedvanleg velformulert kommentator hjå Skepsisbloggen, som under namnet "latterlig" uttalte seg slik:
"Hei denna siden er helt latterlig asbjørn du er en lege? SKaff deg et liv. du som er så skepsis, gå heller og les om hvem som styrer verden og hvordan du kan hjelpe den og gåi en bedere rettning din skepsise jurk, er det mulig så dumme vi nordmenn er"
Så sant som det er sagt. Ein velplassert kritikktorpedo dette. Og eit godt døme på kva slags menneske som tar det ille opp at ein stiller kritiske, vitskaplege kriterier til grunn for å vurdere medisinsk praksis. Og om det skulle vere noko tvil, vår venn "latterlig" følgjer opp kritikk mot seg med følgjande godbit:
"se på alt det hijab tullet i media?, er dere seriøst så dumme og kan ikke se politikerne er helt unvøndig og dette slags demokrati\styre ikke fungere lenger i 2009! time to move on"
Takk. Takk skal du ha. Latterlig får sjølvsagt selskap av andre, deriblant ROB som:
"[...]synest synd på alle dere mørkemenn og damer.
Tydeligvis noen som har begynt å få panikk.
Legemiddelindustrien styrer og kontrollerer det meste.
Også pressen, det er tydelig å se på alt bullshit som har kommet av artikler om vitaminer mineraler som er farlig, healing, homeopati er tull og tøys osv osv
Veldig mye av den alternative behandlingen virker, Punktum
Alternativbehandling og folkemedisinen lever i to forskjellige verdener.
Trangsynte professorer med skylapper, har ikke svaret på alt og en trenger ikke å ha 7-10 års utdannelse for å se at dette er en moderne hekseprosess iscenesatt av de som kontrollerer samfunnet."

Det neste vi venter å høyre er at skulemedisinen er styrt av legeindustrien ("Big Pharmacy") og at den er dominert av... jødiske interesser!

Eg skjelver i buksene her. Løysinga er visst å slutte å ta vitaminar, og berre drikke fortynna homøopati vatn og gå til aromatisk auramassasje. Eller noko slikt.

5 kommentarer:

 1. Vel blåst Mullah!

  Det fritar meg egentlig fra å skrive noen oppdatering, siden du elegant har tatt det meste jeg kunne tenke meg å si.

  SvarSlett
 2. Elegant, og elegant du... så elegant som ein elefant i eit glashus kan bli? ;-)

  SvarSlett
 3. Er det noe uelegant med elefanter i glasshus nå? Vil du erte på deg en halv milliard Ganesha-troende?

  SvarSlett
 4. Ein halv milliard protestantar utanfor moskeen høyres litt drøyt ut, ja.

  Eg erklærar herved elefanten for elegant. Faktisk utsteder eg herved ein fatwa om at rettruande bør omtale dette noble dyret simpelthen som ein Elegant i staden for.

  SvarSlett
 5. Elegant reddet.

  SvarSlett