tysdag 10. mars 2009

Suverent smarte samar?

Det er ganske så sjeldan den samiske befolkinga får sitt pass grundig påskreven i full offentlighet - vel, om du ser vekk i frå dei foruma der FrParar heng, der står vel samane nok i like høg kurs som muselmenn. Enno sjeldnare er det at dei skal få sitt pass påskreven, i positive ordelag.

For som dei fleste skal ha fått med seg i dag har altså sørsamene blitt kalla intelligente i ei høyringsutaling frå Rørosbygdenes skogeigarlag. Dette vert sjølvsagt tatt veldig alvorleg, og fleire har reagert på den heller absurde påstanden. Skogeigarlaget vart prompte anmeldt av Kenneth Fuglemo i Sør-Trøndelag SOS Rasisme. Ja, slikt vert det bråk av.

Sjølv tok samane dette med middels fatning. Leiaren av Gåbrien sijte (Riast/Hyling reinbeitedistrikt), skal ha hatt problem med å halde seg i stolen grunna lattarkrampe då han først fekk høyre påstanden om at samene rundt han var for smarte.

Sjølv meiner styreleiaren i Skogeigarlaget at det ikkje står noko ufint om samar i teksten. Og det har han vel forsåvidt rett i? Han hevder berre at dei lokale reindriftoperatørane er for godt utdanna, og truleg har for høg IQ til å faktisk vere samar. Han stillar spørsmål ved om dei kan kallast ein urbefolking i det heile tatt, og foreslår gentesting av dei driftige forretningsfolka.

Ikkje noko ufint i det vel? Ufint hadde vore å hevde at dei var samar, og at dei suste rundt på vidda i fylla og hadde brutal seksuell omgang med reinsdyrsflokken. Det hadde vore ufint... men å hevde at dei umogleg kan vere samar? Nei, sjølvsagt ikkje.

Vår venn Snirkelsnorkel har fulgt opp saka, og han mistenkjer å ha funne svaret på korleis desse samane kan ha blitt så usamisk intelligente. Eg oppmodar alle til å vurdere hans teori.

21 kommentarer:

 1. Du er ironisk nå antar jeg?
  Dette er den drøyeste uttalelsen jeg har lest i avisen på lenge. Urbefolkning og IQ?
  Trodde slike tanke døde ut på 50tallet.

  SvarSlett
 2. Må si jeg er litt klar for en diskusjon omkring hva intelligens egentlig er, fulgt av hvorvidt man kan inkludere urbefolkning inn under en slik definisjon og hva den i så fall kan brukes til.

  Såvidt meg bekjent er det heller vanskelig å definere intelligens, mens det skulle være en smal sak å finne ut hvorvidt noen er av en viss avstamning eller ikke.

  SvarSlett
 3. Mange påstår hårdnakket at indianerne som levde for rundt 5000 år siden umulig kan ha vært smarte nok til å skape så fantastiske byggverk som de gjorde. Den paranormale forfatteren Erich Von Däneken er en av dem. Han tar for gitt at de var såpass dumme at de må ha fått hjelp fra smartere utenomjordiske skapninger. I virkeligheten er 5000 år bare et lite øyeblikk i evolusjonær sammenheng. Det er derfor ingen grunn til å tro at verken de gamle egypterne eller indianerne hadde lavere intelligens enn moderne mennesker. Det er selvsagt heller ingen holdepunkter for å hevde at mennesker i bestemte etniske grupper er utstyrt med høyere eller lavere intelligens enn andre. Å likevel hevde dette er uttrykk for klassisk rasisme.

  SvarSlett
 4. Bat: Ironisk? Jarnhaldig? Eg har ein del jarn i dietten min, ja, det er berre sunt. Er det det du meiner?

  Frank: Det er som du seier ikkje vanskeleg å finne ut kva avstamming folk har. Det er berre å måle kraniet deira.

  Når det gjeld kva intelligens er, så er det eit uhyre interessant tema som er veldig aktuelt når ein driv med kunstig intelligens. Noko eg ikkje er så flink på med andre ord.

  Storhopper: Kva du vil fram til no? Er sørsamane eigentleg etterkomarar av romvesen, og difor ikkje som ei finsk-ugrisk folkegruppe å rekne?

  SvarSlett
 5. Ifølge den kjente sosialrealisten og etnologen Kenneth Grant er samene de siste, degenererte etterkommerne etter et urgammelt førmenneskelig folkeslag feilaktig oppfattet som mongoler. Dette folkeslaget er også opphav til legender om hekser, underjordiske, osv.

  Ikke langt fra teorien min med andre ord.

  SvarSlett
 6. Eg trur nok Kenneth Grant som vanleg har eit poeng. Han har tross alt gode kontaktar for slikt ;-P

  SvarSlett
 7. @Storhopper: Rasisme er vel strengt tatt definert som det å behandle noen annerledes fordi de tilhører en annen rase. Å si at en rase er mindre intelligent er omtrent like rasistisk som å si at dens medlemmer har en annen hudfarge. Begge deler er såvidt meg bekjent genetisk betinget. Hvorvidt utsagnene stemmer eller ikke er en hel annen sak, og det ene er helt klart lettere å verifisere enn det andre, men rasistisk er vel strengt tatt ikke noen av dem.

  SvarSlett
 8. Det å dele menneskeheten inn i raser er helt avlegs og uvitenskapelig, selv om de fortsatt gjør noen krampaktige forsøk på det i USA. Raser er noe vi finner blant husdyr og kulturplanter, ikke mennesker. Og når du sidestiller intelligens med en så prosaisk egenskap som hudfarge, ja så har du vel egentlig meldt deg ut av debatten.

  SvarSlett
 9. Storhopper: Frankemannen har faktisk heilt rett i at rasisme ikkje er trua på rase, men på at det finnes kvalitative forskjeller på raser.

  Har du høyrd om noko som kalles the human genome project? Eller andre fiffige prosjektar der ein har jobba med menneskets DNA.

  Spørsmålet er ikkje lenger om det finnes menneskeraser, men kva praktiske konsekvensar eksistensen av dei har.

  ...

  Særleg for samane i denne samanhengen, openbart ;-)

  SvarSlett
 10. "Spørsmålet er ikkje lenger om det finnes menneskeraser, men kva praktiske konsekvensar eksistensen av dei har."

  Jeg er uenig her. Slik jeg har forstått diskusjonen rundt etnomedisin, for eksempel, så diskuterer man også i hvor stor grad ytre karakteristiska (dvs. rase) er bestemmende for andre kjennetegn, som blodkar (disse er forskjellige mellom svarte og hvite).

  Jeg mener, se på svenskene: De er klin like oss nordmenn, men selv småunger vet hvor dumme de er.

  Ellers mener jeg at Kenneth Grant bør få større innflytelse på samfunnsdebatten.

  SvarSlett
 11. Forresten er jeg av den oppfatning av at IQ er veldig vitenskapelig, simpelthen det beste målet vi har for et menneskes evne til å løse en bestemt IQ-test på et visst tidspunkt.

  Utover det synes jeg IQ er ganske tvilsomme saker.

  PS; Forresten er alle dere tofotinger underlegne oss på fire, så evt. raseforskjeller mellom dere er helt uvesentlige.

  SvarSlett
 12. "Jeg er uenig her. Slik jeg har forstått diskusjonen rundt etnomedisin, for eksempel, så diskuterer man også i hvor stor grad ytre karakteristiska (dvs. rase) er bestemmende for andre kjennetegn, som blodkar (disse er forskjellige mellom svarte og hvite)."

  Men andre ord så går diskusjonen i kva praktiske forskjeller rase utgjer, ikkje om rase eksisterar eller ikkje. *nikke*

  Og ja til meir Grant! Grant me Grant, baby!

  SvarSlett
 13. Menneskeraser finnes ikke, det er et oppkonstruert begrep. Det finnes derimot etniske grupper. Og den som hevder offentlig at en etnisk gruppe har lavere intelligens enn en annen etnisk gruppe, begår brudd på rasismeparagrafen i den norske straffeloven. Sånn er det bare.

  SvarSlett
 14. Å vurdere intelligensen til ulike raser vil eg hevde er ei kvalitativ vurdering og vil rammast av rasismeparagrafen.

  Men at det ikkje finnes raser? Hm. Så då finnes det berre katteetnisitetar og hundetnisitetar? Rase er eit konstruert omgrep seier du.

  Litt meir belegg etterlysast, for det kan vere interessant å lese.

  SvarSlett
 15. Jeg skrev menneskeraser, ikke raser. Hunder og katter er husdyr som vi har drevet målretta avl på. Slike dyr (og planter) deler biologene derfor inn i raser, men de gjør det ikke når det er snakk om mennesker, og heller ikke dyr som formerer seg fritt i naturen uten menneskelig kontroll.

  SvarSlett
 16. Og kva kallar ein det naturlege mangfaldet i naturen då?

  Om ein spør avdøde Elijah Mohammed (fvmh) og hans tilhengjarar i amerikanske Nation of Islam, så oppstod faktisk den kvite rase i eit laboriatorium. Skapt av ein sinnsjuk og hemngjerrig vitskapsmann. Berre så du veit det!

  SvarSlett
 17. Livet i naturen deles inn i orden, familie, slekt og art. Noen ganger deles artene opp i underarter, men mange biologer misliker begrepet, fordi det kan være umulig å si hva som er arten og hva som er underarten. De snakker heller om forskjellige deler av artskomplekset. Underart brukes naturlig nok aldri om mennesker.

  Ei lita utgreiing om menneskeraser på Wikipedia:

  "I dag er det kanskje mest vanlig å ikke inndele mennesket i raser i det hele tatt. Grunnen er at de morfologiske og genetiske forskjellene mellom raser er små, og i hvert fall mye mindre enn de morfologiske og genetiske forskjellene innenfor hver rase (uansett hvordan disse velges definert). Fra dette kan man imidlertid strengt tatt ikke avlede at menneskeraser ikke eksisterer, bare at deres eksistens (i tillegg til å være vilkårlig, se rase) vitenskapelig sett er forholdsvis uinteressant. En raseinndeling har nemlig ikke noen forklaringsverdi utover akkurat de få egenskapene som subjektivt ble valgt til å avgrense rasene."

  SvarSlett
 18. Storhopper: "Og den som hevder offentlig at en etnisk gruppe har lavere intelligens enn en annen etnisk gruppe, begår brudd på rasismeparagrafen i den norske straffeloven. Sånn er det bare."

  Men hva om det dreier seg om en forsker som etter mangeårig, seriøs forskning rent hypotetisk skulle konkludere med at slike intelligensforskjeller fantes? Skal han nektes å publisere? For ordens skyld, jeg tror sjansene for slike konklusjoner er svært små.

  Lord Bassington-Bassington: Ny genforskning tyder faktisk på at nordmenn og svensker ikke er så like når alt kommer til alt. Svenskene er i nær slekt med tyskere, mens vi nordmenn har mer til felles med nederlendere, engelskmenn og dansker.

  SvarSlett
 19. Lurer på hvem som har skrevet den wikipediaartikkelen. Virker som noen har tatt skolestilen sin og lagt den ut på nett uten å bry seg om uviktige ting som kilder. Vendinger som "kanskje mest vanlig" vitner om usikkerhet, og når det er noe man "imidlertid strengt tatt ikke" kan gjøre høres det mer ut som om vedkommende forsøker å selge oss et konsept mer enn å forklare hvordan ting faktisk henger sammen.

  Rase eller etnisk gruppe, hvilket ord man velger å bruke er ikke fryktelig relevant for oss lekmenn. Men å benekte at det er andre forskjeller på etniske grupper utover det man ser og samtidig nekte plent å diskutere muligheten, vitner om et heller naivt og politisk korrekt verdenssyn.

  Når vi nå likevel refererer til wikipedia, kilden til all rett kunnskap, er det mye å kose seg med om emnet i denne artikkelen: tinyurl.com/chk5r

  SvarSlett
 20. Har prøvd å forstå (for all del, ikke unnskylde) dette utspillet, og en delforklaring kan kanskje være at reindrift i området tidligere har vært forsvart med en henvisning til urbefolkningsrettigheter (tradisjonelt levesett, mv.), og så reagerer sambygdinger når de ser at også de som driver med reindrift har fulgt med i tiden ellers. (Dermed selvsagt ikke sagt at de ikke skulle ha rett til å delta i det moderne prosjektet, eller at de ikke skulle kunne arve retter fra sine forfedre -- og uansett var det fryktelig klønete sagt, og med endel ekle implikasjoner.)

  Husker det var en lærer jeg hadde som var litt spydig om småbøndene i et område, som gjerne ble omtalt med en "stakkars kjempende småbønder"-retorikk, når minst en voksen i hver bondefamilie i området (ifølge ham) hadde jobb i skolen eller annen offentlig stilling, og det praktiske resultatet av den subsidierte gårsdriften ofte var at familien hadde én ekstra årslønn. Må innrømme at jeg smilte et skjevt smil da jeg fant ut at hans familie var involvert i en annen subsidiert og regulert bransje, så den FrP-aktige argumentasjonsrekken var litt kortsynt.

  Apropos Grant, så har jeg sett en påstand (dessverre ingen kilde her) om at Margaret Murray blant annet hadde en teori om at fortellingene om "little people" av typen "brownies" (altså ikke kaken...) skyldte møter med pre-indoeuropeiske, mørklette og pygmeaktige urfolk, som overlevde i "lommer" blant majoritetsbefolkningen, og at nettopp samene var et eksempel på en slik gruppe som hadde overlevd til vår tid. (Noe som får en til å lure på om Murray noensinne hadde sett samer...) Jeg har også sett en liknende teori, om enn ikke med samer nevnt, hos Dennis Wheatley.

  SvarSlett
 21. Det er ikkje ofte, men av og til, så måååå eg like Margaret Murray. Det der høyrdes ut som ein fabelaktig og velfundert teori :-D

  SvarSlett