laurdag 11. april 2009

Forbrukarmakt

I den frie marknaden forventast det at vi stemmer med lommeboka. Diverre er det så altfor lett å verte lurt òg her, og det er her dei ulike forbrukaromboda og media skal spele ei viktig rolle med å informere kundar og å leggje press på produsentar og salsfolk for at ein får det ein skal ha. Det er ikkje alltid det funkar, men av og til får ein solskinnshistorier som denne:

Det er berre å minne folk på at har du betalt for eit brutalt og umenneskeleg drapsvåpen, så skal du pinadø kunne vente å sjå dine fiendar (og evt. familie) pulverisert!

1 kommentar: