laurdag 18. april 2009

The Matter of Britain

Behind lowered eyes, her women
translate the minstrel's code. It was
no simpering seduction, modest
between maiden sheets. Hard-nippled,
damp in the crutch and hot
for satisfaction, Astolat's tart
undresses, aching to haul
buck Lancelot between her knees.
They know the unspoken dimensions
of tale and truth, the acreage
of chivalry's cool whispering and
the eavesdropped hasping behind
knight-errantry's curtain. She comes
shameless and panting to him.
They know the squeal necesseties
of flesh, the sorceries of lust,
that courtly gestures in a tale's romance,
disguise the buffet of arses,
the truth and smells of beds,
with a lie's lacquer and confection's
panoplies to costume a shag.
Keith Howden, The Matter of Britain: Elaine.

Eg mottok i dag ei signert utgåve av The Matter of Britain, den tredje boka utgjeven av Post Romantic Empire. The Matter of Britain er i all hovudsak eit produkt av Keith Howden, og samlar ei rekkje av hans dikt, og tilhøyrande grafisk kunst, med utgangspunkt i britisk kulturarv. Hovuddelen, som har samne namn som boka, er ein serie dikt basert på historiene om Arthur og Riddarane av det runde bord, som på fleire vis er å rekne som sjølve den britiske mytologien, med sine mange ulike variantar og sterke moralske lærdomar. Den andre delen av boka er Witchwords, ei handfull dikt om britiske hekser, med hovudvekt på heksene i Lancashire på 1600-talet. Den tredje delen er the Sound of Britain som er ein CD med Keith Howden som les dikta frå boka, med musikk komponert og spelt av hans son Matt Howden.

Matt Howden er ein eg har vore innom ved eit par høve tidlegare, og ein av mine favorittmusikarar og generelt sett ein grepa kar. Hans utruleg stemningsfulle fiolinspel skapar ein magisk, og nær mytisk tåke som farens ord leiar deg gjennom. Dette prosjektet har vore under oppsegling i fleire år no, og det skuffar verkeleg ikkje. Eg har berre høyrd på det i eit par timar no, og har soleis ikkje komen meg så langt at eg kan skrive ei fullstendig omtale, men eg kan anbefale denne til alle som er glad i lyrikk og god musikk. Den er utgjeven i 500 eksemplar, og kan skaffast frå mellom anna Matt Howden si heimeside.

Diktet eg har valt å framheve i dette innleggjet er Elaine, frå The Matter of Britain, som ikkje berre utmerker seg som fresk og feidig, men som eg tykkjer godt illustrerar den særs ærlege og seksuelle sida av Arthuriansk mytologi. Den fungerar òg veldig bra i dag, som ei påminning om at skandalar i politiske kretser alltid har funnen stad, og alltid vil. Det er ikkje berre ein del av det politiske spelet, men ein del av den menneskelege natur. Vi er pinadø ganske skandaløse og freidige vesen når ein tenkjer etter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar