onsdag 1. juli 2009

Alt Ringo Starr må tåle...

Som tilsidesatt superstjerne har Ringo Starr måtte tåle sin del av fornærmelsar og eg er vel av den oppfatting av at nok er nok. Særleg etter dette siste spetakkelet i Iran.

Kan de grautskallar få det inn i skallen at det ikkje er han de har å takke for at Beatles vart oppløyst? Det var John Lennon som gjorde det. Og kven hadde skulda for det? Ho der skrullehovudet - Yoko Ono! Så om du skal vise fing til nokon, så gjer det til henne - og la Ringo Starr vere i fred!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar