tysdag 1. september 2009

Ein dag for Wagner

Dette er ein dag som skapt til å høyre på Richard Wagner og planleggje ekskursjonar austover. Så det har eg altså gjort.

I dag er det 70-år sidan det Tredje Riket invaderte Polen. Deira umiddelbare påskot var at polske soldatar hadde kryssa grensa og utført aksjonar retta mot tyskarane. Lik kledd opp i polske uniformar skulle bevise dette. Tyskaranes sekundære mål var sjølvsagt å frigjere dei prøysiske polakkane, eller tyske polakkane, innanfor Polens grensar. Som tyskarar flest var dei blitt hundsa med av mindreverdige mensch, og ein intervensjon var i følgje nasjonalsosialistane på sin plass.

Og med dette starta altså den 6 år lange, kontintentalomfattande fyrverkerifesten som var andre verdskrig.

Det heile var ikkje over før Tyskland vart presentert med rekninga i 1945.

Så, ja, i dag har eg høyrd på Wagner og tenkt på å reise austover, men min reise går ikkje til Polen, men til Syndas Bygd på andre sida av fjellet. Og eg kjem ikkje for å frigjere prøysarar, men for å brenne kjetterar og hekser. Kvifor? Fordi det faen meg er på tide! Les omtale her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar