tysdag 17. november 2009

Brun sjarm i norsk politikk

Det er sjeldan ein ser brunfargen i norsk politikk, og når den først gjer det, så er det mest som litt besynderlege klovneaktige figurar. Og det er slik vi har lært oss å vere glad i denne brunfargen, for all den glede den gjev oss. Det er difor trist når media melder at den nok ein gong held på å døy ut som del av den norske politiske fauna. Sistemann ut er Tore Wilhelm Tvedt, leiaren for Vigrid som erklærar at no er det slutt på hans arbeid for å spre sanning og livsglede blant norske ungdommer (i all hovudsakleg tenåringsjenter med pappakomplekser);
"For meg er det enkelt; Alderen har krevd sitt og med en redusert helsetilstand går jeg definitivt inn i pensjonisttilværelsen min. All utadvendt aktivitet er slutt og det samme er forsøk på organisering via nettsider. Det vil ikke besvares flere elev/student-oppgaver vedrørende Vigrid og henvendelser fra media vil bli avvist. Jeg er nå pensjonert og ute av aktiv tjeneste for godt. Punktum. Hva som skjer med dagens nettopplegg vet jeg ikke helt, men alt som ligger der skal gjennomgås slik at det som har med Vigrid å gjøre fjernes eller blir nøytral historie."
Sjokkmeldinga traff det store miljøet av Vigridentusiastar hardt. Kvar skulle dei no gå for brunt klovneri? Nyleg gjekk òg Norgespatriotene nedenom og heim, etter at Øyvind Heian fekk kjenne på realitetane i årets valkamp;
"Når personer ikke tør å kjempe åpent, ikke er villig til å gi økonomisk støtte som kan drifte NorgesPatriotene og heller ikke tar seg bryet med å stemme på NorgesPatriotene, ja da har ikke partiet livets rett."
Ja. Så då var det ikkje anna å gå ut og beklage, insistere på at ein ikkje er rasist og at ein berre tok litt hardt i når ein argumenterte. Målet heilagar jo middelet, og målet var å stogge all ikkje-vestleg innvandring til det reine og kvite Noreg. Det er denne type sjarm vi er vant å høyre frå anti-rasistane i Norgespatriotene. Og dei vil nok verte like djupt sakna som Vigrid.

Men står nokon klare til å ta over? Alles blikk vert retta mot FrP. Brunskvetting av desse forvirra sjelene er jo noko av ein hobby for alle til venstre for Hunnaren Attila. Kva kan dei by på?
"Prøv å besøke Østen istedenfor Afrika. Derfra kommer det bare halvaper. De må ha 2-3 generasjoner på å tilpasse seg, og det ser man støtt i media."
Dette var nestleiar i Moss FrP, Roger Madsen, si klare tale om kronprinsparets besøk i Botswana. Lagt att på Facebookprofilen deira. Roger Madsen utdjuper til P4 at dei heng jo litt etter "der nede" i forhold til resten av oss. Det var jo ikkje meint rasistisk, for all del... det var berre... uhm... ja, kva var det?

Reaksjonane lot ikkje vente på seg. Brunskvetting vart kjapt til brunmaling. FrPar omtalar afrikanarar som halvaper! Dei er rasistar!

Diverre så stemmer ikkje det heilt. Det var ikkje rasistisk sagt. Det var berre halvrasistisk. Heilrasistisk hadde vore å kalle dei heilaper. Eventuelt jungelaper. Langt meir treffande, og saftig rasisme. Slikt må diverre sjå lenge etter no når Tvedt forlet Vigrid, og Norgespatriotene forsvinn.

No er det heldigvis slik at Vigrid ikkje kjem til å forsvinne, andre står klare til å ta over. Det er berre leiaren som trekk seg, organisasjonen og partiet vil bestå... enn så lenge. Utan sin halvpedofile frontmann er det kanskje ikkje så mykje potens att i den gjengen?

Så dei som vil ha brunt klovneri kan heller rette blikket mot Europa. Der italienarane på ny drar på seg uniformar og messar fascistiske mantra. Denne gongen rettar dei sin hets og vald mot homofile, sigøynarar og innvandrarar. I Ungarn ligg dei langt foran, og har vandra rundt i gatene i uniform i fleire år, til stor glede for myndigheitene som beskyttar dei. Eg vegrar meg for å undersøkje oppklaringsprosenten i saker som gjeld vald mot homofile, sigøynarar og innvandrarar der i garden. Deira siste utspel er ein heilag krig mot fæsleg litteratur, og dei krevst no at venstreorienterte jødiske forfattarar vert fjerna frå biblioteka.

Ingen mangel på brune klovner i resten av verda med andre ord... det er berre ikkje like sjarmerande der ute.

27 kommentarer:

 1. Rasisme er intet definerende trekk ved fascismen, og nazismen er primært bygget på jødehat, ikke rasehat.

  SvarSlett
 2. Du treng ikkje belære meg om fascisme, unge mann.

  Vigrid og Norgespatriotene er rasistiske samanslutningar, såvel som at Vigrid er nasjonalsosialistar.

  Rørslene i Ungarn og Italia er tufta på fascistisk tankegods, og er direkte arvtakarar av den fascistiske rørsla.

  At dei samstundes er vulgære rasistar endrar ikkje det faktum.

  SvarSlett
 3. Jeg synes det er en viktig presisjon. De er ikke rasister FORDI de er fascister. De to hører ikke naturlig sammen.

  SvarSlett
 4. Eg skriv ingen stad at dei er det.

  At dei ikkje høyrer naturleg saman... det er eit heilt anna spørsmål. Dei har alltid sett ut til å leike godt i lag.

  SvarSlett
 5. Føler for å være litt uenig her. Nasjonalsosialismen er helt klart rasistisk i sin mest utbredte form, og også like klart antisemittisk, igjen, i sin mest utbredte form. Men det er ikke noe sine qua non. Rasisme kanskje, men ikke spesifikt antisemittisme.

  Det skal sies at Hitler har nok av rasistiske kommentarer mot andre enn jøder, for eksempel italienere og afrikanere og sånn, og at det fantes jødiske nasjonalsosialister.

  Ellers er det korrekt at fascisme og rasisme ikke henger så godt sammen som moderne medier gjerne vil ha det til (feks Aftenposten i går). Italienske fascistaviser fra for eksempel svært kritiske til Hitlers rasistiske uttalelser i mellomkrigstiden. Og Mussolini selv kom med nedsette bemerkninger om rasisme, og sa at det burde være et tilbakelagt stadium. Han var også interessert i å danne et slags ideologisk fellesskap med arabere på et tidspunkt. Raselovene som ble innført i 1938 var nok i stor grad for å blidgjøre det som etterhvert var blitt den sterke lillebroren i nord.

  Desverre later det til at moderne fascister og nynazister i stor grad forveksler det ideologiske innholdet i de to bevegelsene med ren og skjær rasisme, og bare det. Akkurat som resten av befolkningen. Særlig smarte er de ikke, og tross sin dyrking av fortiden er de veldig lite opplyste om den. (Av den grunn alene ville jeg vært litt skeptisk til å kalle bevegelsene i Italia og Ungarn direkte arvtagere, selv om det er klare organisatoriske koblinger. Det er også ganske dårlig stelt med resten av de ideologiske likhetene... Men nok om det for nå.)

  SvarSlett
 6. At det er en sammenheng mellom noe betyr ikke at det er en implikasjon. Mange fascistiske bevegelser er/har vært sterkt rasistiske, men det finnes også ikke-rasistiske fascister. Det fremste eksemplet er Mussolinis Italia, hvis eneste spor av rasisme var den senere påvirkning fra Nazi-Tyskland.

  Ellers er det sant Hitler, og mange andre nazister, hatet de fleste folkeslag, men det politiske systemet i Nazi-Tyskland var bygget på jødehat, ikke rasehat. Denne enorme anti-semittismen gjorde også at Nazistiske bevegelser, også i dag, har en tendens til å samarbeide med andre rastisk-fascistiske bevegelser som promoterer andre raser. Sjekk foreksempel ut dette bildet, av Hitler i konversasjon med Al Husseini, lederen for den islamofascistisk organisasjonen Den Arabiske Liga: http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2009/06/hitler_mufti.jpg

  SvarSlett
 7. "dei heng jo litt etter "der nede" i forhold til resten av oss"

  Jepp, de henger litt etter der nede i Moss.

  SvarSlett
 8. Kakemonsteret kan kanskje snart rulle inn og diskutere noko som faktisk står i innlegget, i staden for å prøve å vise at han har lest ei bok?

  Thule: Eg trur vi to er ganske einige om fascismen og nasjonalsosialismen. Vi har jo hatt våre pratar om dette før. Både med og utan armbind.

  Bjørn Stærk: Spørsmålet er om ein på moss finn halvaper, heilaper eller mossaper?

  SvarSlett
 9. Du måtte trekkje jødane inn i dette, måtte du ikkje? No får eg apene frå Mossad på nakken. Dette kjem til å koste mangfaldige Shekel som vanleg ;-P

  SvarSlett
 10. "Spørsmålet er om ein på moss finn halvaper, heilaper eller mossaper"

  Nei det vet jeg ikke. Men de ligger iallefall litt etter der nede, i forhold til resten av oss.

  Unntatt på Jeløy, da.

  SvarSlett
 11. Olve: "det politiske systemet i Nazi-Tyskland var bygget på jødehat, ikke rasehat."

  Hvor har du dette fra? At nazister gjerne mener at jøder er ekstra ille, betyr ikke at de ikke foraktet andre folkeslag også.

  At Hitler ikke brukte mye tid på skjelle ut f.eks. svarte, hadde sammenheng med at det ikke var så mange svarte i Tyskland på tredvetallet. Men slaverne øst for Tyskland fikk føle tyngden av nazistenes rasehat, definert som mindreverdige som de var. Polen skulle ikke bare utryddes som nasjon, men som folk, og de som skulle få overleve skulle være slaver for tyskerne.

  SvarSlett
 12. Det slår meg også at dagens nazisme ofte er MER rasistisk enn Hitlers visjon, siden mange av dagens nazister ikke er særlig nasjonale, og mener at deres rase er deres nasjon. Varg Vikernes kjørte i sine glansdager en mye strengere rasisme enn det tredje rike gjorde.

  Selv om dagens nasser gjerne har et mer positivt syn på slavere, mye fordi slaverne omtrent er de eneste som gidder å høre på dem.

  SvarSlett
 13. No slår helst alle nasser meg som rimeleg teite, men er slaviske nasser hakket dummare igjen?

  Alltid like snodig når fokl støttar opp om ideologiar og røyrsler som i utgangspunktet hadde lite til over for dei sjølve. Slaviske nasser, intelektuelle Mao-kommunistar osv.

  SvarSlett
 14. Eg trur Bad Mynock fangar essensen av nynazismen: TEIT! ;-P

  SvarSlett
 15. Jeg tror grunnlaget for fascisme ligger på det psykologiske plan.Vi har å gjøre med mennesker som flykter fra seg selv og forsøker å smelte sammen i vegeterende enheter.En slik enhet kan være samfunnet. Hodet i organismen må ha all kontroll,og utgjøres derfor av "den sterke mann" eller "den demokratiske sentralismen". Legemet skal som andre legemer uten egne refleksjoner underordne seg hodets kontroll."Er du ikke med oss,er du mot oss". Legemsdelene er ikke til for sin egen skyld,men for helhetens skyld.Avvik tolereres derfor ikke.Tjener de ikke helheten,er det ingen grunn til å ha skrupler med å amputere dem.
  Slike fascistiske organismesamfunn kjennetegnes derfor av intoleranse. Den kan rettes mot dem som ikke ser opp til og beundrer enheten,mot forskjellige raser,homofile osv.

  SvarSlett
 16. Tja, eg er meir enn berre litt skeptisk til all form for psykologisering av dette slaget. Det vert for absrakt, og umogleg å verifisere.

  Kva med å faktisk akseptere at fascismen appellerar fordi det er eit politisk prosjekt menneske er i stand til å slutte opp om. Det er eit politisk prosjekt som gjev folk motivasjon og visjon. I motsetand til det traurige liberale demokratiet? Kva med å lese fascismen som ideologi og ikkje som i det endelege resultat vi ser (og ofte feillesar) i midten av det førre århundret?

  Og ikkje minst, fascismen er estetisk tiltalande.

  Eg treng verken Freud eller Jung til å forstå fascismen, og det gjorde heller ikkje dei gamle fascistane.

  SvarSlett
 17. Du har rett i at fascisme er en ideologi som gir visjon og motivasjon.Men det er viktig å forstå hvorfor mennesker reagerer på denne måten,for da er det lettere å bekjempe denne farlige retningen som alltid ender i vold og brutalitet.De store drømmene er jo bare et fata morgana.

  Den estetiske siden ved fascismen er heller tvilsom. Jeg tror ikke mange lar seg fascinere f.eks. av byggverk og billedkunst skapt i fascistiske samfunn.De preges tvert imot av svulstighet og mangel på estetikk.

  Fascitene handler ut fra ubevisste drivkrefter.De forstår ikke selv hva som driver dem. Hadde de gjort det,hadde de forstått av de var på ville veier.Drømmen deres er å slippe bort fra den besværlige selvbevisstheten.

  SvarSlett
 18. Det er vel heller du som fråtar dei deira medvite, når du hevdar at dei ikkje skjønner sjølv kva dei trur på. Realiteten er at vi har fordelen av å vete kva fortidas fascistiske rørsler førte til, og difor er det frykteleg lett for oss å stemple fascistane som lettlurte fjols.

  Eg står gjerne over denslags. Det kler ingen å vere så sjølvtilfreds.

  Og om du ikkje sett pris på monumentale byggverk og klassisk stil, så er det ditt problem. Personleg sett eg pris på arkitektur som er eit monument over vår evne til å byggje. Eg likar å kjenne historias sus.

  SvarSlett
 19. Vi vet jo hva fascismen fører til fra historien. Den bør vi selvsagt kjenne så godt som råd.Men det er også viktig å bli bevisst den psykiske dymamikken bak fascismen, slik at vi kan unngå denne umenneskelige brutaliteten i fremtiden.

  SvarSlett
 20. Nei, må vi det? Psykologi er ein pseudovitskap, og bør behandlast der etter. Politiske rørslar kan ikkje forklarast med psykobabbel.

  Dette minnar meg om ei bok som kom ut rett etter krigen, og som framleis vert anbefalt av visse legar her i landet. I den vert det hevda at fascismen og nazismen oppstod fordi kvinner ikkje kontrollerte sine menn godt nok og at dette tillot homofile mannsforbund å oppstå. Homofili var altså hovuddrivkraften (ein psykologisk drivkraft vil du vel hevde?) for framveksten av fascismen i Italia og Tyskland.

  No er det jo sterke band mellom homofili og fascismen, men denslags korrelasjonar er same type vrøvl som psykologisering av noko så komplekst som ideologiske masserørsler.

  SvarSlett
 21. Det virker som om du lar deg fascinere av massebevegelser. Hvis du leser historien,vil du se at massebevegelser lett ender opp i massepsykose. Mennesker mister den individuelle ansvarligheten,og blir som sauer i en saueflokk. De følge ledersauen,selv rett utfor stupet.

  Propagandaminister Goebbels hadde kanskje ikke så mye teoretisk kunnskap om psykologi,men han hadde god teft. Enorme massedemonstrasjoner førte til at menneskene ikke lenger opplevde seg som enkeltindivider,men ble celler i en organisme.De var villige til blindt å la seg lede utenfra--mot fata morgana i ørkenen.

  Den samme psykologiske mekansimen finner sted i det militære når soldatene læres opp til marsjering. Marsjering har med psykolog og ikke forflytning å gjøre. Målet er å oppheve soldatenes evne til å føle seg som ansvarlige enkeltindivider. Det eneste de skal være ansvarlige for,er blind lydighet mot den ytre ledelsen. Dermed blir mennesker --som kanskje nesten ikke kunne drepe ei flue,i stand til å drepe andre mennesker.

  Jeg lurer på hva slags menneskesyn du har som mener at psykologi bare er en pseudovitenskap.Tror du at mennesker er tom leire som skal formes og styres utenfra? Er troen på menneskers sjel også bare en kvasiforestilling?

  SvarSlett
 22. Det er psykologiseringar som dei du presenterte som fråtar mennesket ansvar for sin politiske ståstad.

  Og å hevde at marsjering eine og åleine handlar om hjernevasking er berre vrøvl. Om du vil snakke om kva som får folk til å gjere grusomme gjerningar som gruppe og individ, så er det langt meir komplekst. Du kan til dømes lese om ein psykologisk forklaringsmodell her.

  Kva mitt syn på ditt psykobabbel seier om menneskesynet anar eg ikkje, eg ser du helst vil ha det til at eg ikkje godtar uverifiserbart tankespinn som fakta så er eg ein eller annan fæsleg fascist eller tyrann. Kva det seier om deg, anar eg ikkje. Dette er snakk om eit vitskapssyn.

  Og at du ikkje forstår det, gjer det berre tydlegare. La meg forklare: det du kjem med her, og det store delar av psykologien presenterar, er påstandar som korkje kan provast rett eller feil. Det er ikkje noko vis å teste det ut. Det er bilete, idear og fantasifull flukt. Og frykteleg lite vitskapleg.

  Det gjer det til, i beste fall, pseudovitskap. Frenologien har tilogmed meir for seg, fordi den haldt seg til fysiske realitetar, og ikkje fantasien til sjarlatanar som Jung og Freud.

  Forsøk på å forklare politiske rørslar ved hjelp av psykologi finnes det nok av underhaldande døme på. Mitt favorittdøme er då Alan Dundes, ein av mine favorittakademikarar, som samstundes var freudianar, hevda at nasjonalsosialismen vaks fram i Tyskland som konsekvens av tyske kvinners pottetrening av deira barn. Fabelaktig morosamt. Men berer vrøvl.

  Dundes hevda seinare at amerikansk fotball var eit homoerotisk ritual og at vampyrmyten var basert på regresjon til oralstadiet og var basert på frykta for at vår mor skulle kome og ta morsmjølka attende. Hysterisk morosamt å lese, men knapt vitskapleg.

  Så... du vel å skyte deg sjølv i foten ved å så trekkje linjer mellom dette og førestillingar om sjel. Eller beskuldar meg for å hevde at det er "kvasiførestillingar". Kva ei kvasiførestilling er, må du nesten forklare meg. Eg har studert førestillingar i fleire år, og den var ny, gitt.

  Skal eg tolke deg dithen at du meinar at sidan eg meinar at psyokologi ikkje forheld seg til vitskapens reglar, så nektar eg òg for noko så openbart som menneskets sjel?

  La meg prøve å hjelpe deg litt på veg her. Sjela er ei religiøs førestilling. Ei heilt ekte, og ikkje-kvasi førestilling. Førestillinga eksisterar. Korvidt sjela eksisterar er så langt ikkje eit vitskapleg spørsmål. Det er eit teologisk og eit filosofisk spørsmål.

  Kva det har med dette å gjere, må du nesten forklare sjølv.

  SvarSlett
 23. Jeg mener grunnlaget for de sjelelige funksjonene er menneskers bevissthet om seg selv. Filosofien har erkjent at bevissthet er avhengig av erfaringer. Hvis mennesker skal oppnå ekte selvbevissthet,må de derfor ha indre frihet dvs. de må ha frihet til å fungere ut fra egne drivkrefter slik at de kan erfare hvem de er i seg selv som personer.

  Kjennetegnet på fascisme er at den i stedet depersonifiserer mennesker ved å flytte makten fra senrum av dem selv og ut. Fascismen vil forme og styre mennesker utenfra slik at de kan tilpasses som deler av vegeterende enheter. Den virker derfor tiltrekkende på alle som ønsker å flykte fra seg selv.Men det som i første omgang var en fristelse, bryter dem ned etterhvert. Depersonifiseringen gjør dem destruktive og svake,og innordningen i enheten blir stadig vanskeligere.

  SvarSlett
 24. No er vi attende til byrjinga, men du har tona ned dei meir villaste aspekta av psykobabbelet.

  Du kan få lov å meine det du vil om sjelelige funksjoner. At filosofien som heilskap har erkjend noko som helst, stiller eg spørsmål ved, då det finnes nok av ulike filosofiar der ute. Filosofi er tankeleik, ikkje ein eksakt vitskap.

  Men det du skriv om fascismen er framleis håplaust psykologiserande. Setninar som "Den virker derfor tiltrekkende på alle som ønsker å flykte fra seg selv." er jo direkte sludder.

  Du kan få lov til å meine det, du kan få lov til å hevde det, men du kan ikkje kreve at folk skal godta det for å vere ei påviseleg sanning. For det er ikkje verifiserbart.

  Eg trur ein er betre tent å forstå politiske rørsler og politiske avgjersler som... tam-tam-taaaa... politikk, med forutsigbare og uforutsigbare konsekvensar. Å spekulere i psykologien til aktørane, eller, enno verre, ei heil gruppe eller nasjon, vert litt for vilt for meg.

  Det er på linje med å ville forklare Hitlers anti-semittisme med konspirasjonsteoriar om at han skal ha hatt ei jødisk mor, jødisk barnepike eller berre hadde ein balle. Det er sludder. Pølsevev.

  SvarSlett
 25. Det er ikke så lett å diskutere med deg,for du tror ikke på psykologien og filosofien,og du bruker heller ikke historiske kjennsgjerninger som argumenter. Sokrates sa for rundt 2500 år siden:"Kjenn deg selv". Jeg tror at hvis vi forsøkte å kjenne oss selv og å lære av historien, så ville vi være bedre vaksinerte mot å bli revet med av massebevegelser pisket opp av demagoger og sjarlataner.

  Jeg har tidligere vært i diskusjoner som denne. De kjennetegnes av at når motdebattantene ikke klarer å komme med rasjonelle motagumenter til synspunktene mine,så bruker de i stedet all energi på å overbevise meg om hvor dum jeg er. Jeg er derfor vaksinert mot denne strategien. Neste fase er å bli kastet ut av bloggen. Det er nok der jeg er nå.

  SvarSlett
 26. Rull inn geipen, då! Ingen kler offerrolla i ein diskusjon, særleg ikkje når ein inntar den som eit heller svakleg forsøk på hersketeknikk. Sleng på ein "lille venn", så er vi i gang her.

  Kva tid har eg sagt at du er dum? Den einaste som kjem med påstandar om kva motparten er her, er jo du? Så skjerp deg om du vil eg skal ta deg seriøst.

  Å påstå at det er eg som ikkje har rasjonelle argument i denne samtala slår meg som rart. Du har enno ikkje slått eit einast slag for rasjonalitet her. Heller for psykologisering og filosofisering.

  Du tolkar det dithen at eg ikkje "trur på" psykologi og filosofi. For det første, så understrekar du mitt hovudproblem med dine påståndar. Den type psykologisering du kjem dragande med er eit spørsmål om tru, om nær sagt ein teologi. Det er difor eg omtalar det som pseudovitskap.

  Ta ein kikk på dine hovudpåstandar, og fortel meg kvifor dette er rasjonelt. Fortel meg kvar det historiske aspektet er her.

  Eg aksepterar både filosofi og psykologi, men alt til si tid og alt til sin stad. Har nok av filosofistudentar innom kontoret mitt òg, har òg hatt ein del psykologistudentar som har forvilla seg inn her på feil. Eg har vennar som er psykologar til og med.

  Det tyder ikkje at eg hadde akseptert psykobabbel frå dei, eller psykologisering av heile folkegrupper for å forklare politiske fenomen. Det du driv med er metafysikk, intet mindre og har ingenting med rasjonell forståing av historia å gjere. Eg kunne like godt hevda at ved å frigjere seg frå Sverige i 1905 uttrykte den norske befolkinga eit ønskje om å trekkje seg attende til livmora. Heng like mykje på greip som alt anna. Det er sludder. Det er metafysikk. Google it.

  Vi kan godt diskutere massepsykose, eit veldig interessant fenomen, men verken uløyseleg knytta til fascismen, eller unik for den. Hitler, Beatles og Britney Spears piska opp gode massepsykoser gjennom sjarm, sex appeal og retorikk. Good on'em. Den same massepsykose finn du likevel ikkje i fascismens byrjing, blant ildsjelene som satt det heile i gang. Og du kan jo samanlikne Hitler med Mussolini, Franco og Mosley og du oppdagar kjapt at det er andre bollar.

  Bruk litt meir tid på å studere fascismen, ein politisk filosofi, og kanskje litt om historiske forutsetnadar, i staden for å rote rundt i new age-aktig filosofisk okkultisme.

  Og om du trur du vert kasta ut (nok ein av desse hersketeknikkane dine), så har du ikkje lest mykje heromkring. Det er høgt under taket her, og alle slepp til. Eg kan faktisk tolerere ganske mykje.

  Sjølv om eg sett grensa ved å verte svartmåla og anklaga for det eine og andre på eit personleg plan, slik du farefullt nærmar deg med slike utsegn. Satsar på at det ikkje gjentar seg...

  ... lille venn? ;-)

  SvarSlett