fredag 26. februar 2010

Kva er steampunk? - Steampunch


Som ein ivrig tilhengjar av steampunkestetikk og litteratur, må eg ofte forklare meg sjølv. Og det har eg jo frå tid til annan gjort her i mitt lille hjørne av verdsveven òg. Likevel er det ikkje alle som får det med seg, så eg tenkjer eg frå tid annan skal prøve å konkretisere nøyaktig kva steampunk er. Steampunk er maskiner av typen du kan sjå oppe i hjørnet her, eller som vert så deilig skildre i den følgjande tekstbiten.
"[...] There's nothing like it. Picture the scene. A crowd of nearly a thousand, men and women alike, old and young, poshos and paupeers, swells and muck snipes, rubbing shoulders together like there's no difference between them, all of 'em ranged around the ring in raked seats, waving betting slips and fistfuls of finnies and hollering to the rafters. The ring itself, a hundred foot on each side, sand on the floor to soak up spilled oil and stop fires spreading, four huge cast iron posts marking the corners. And in the middle of it, lamping merry hell out of each other, two giant automatons. Ten foot tall, fifteen foot tall, some of them even larger, their arms pistoning away, pounding with fists like cannonballs. The noise! The clang of each blow louder than a bong from Big Ben. The shrill hiss of steam from vents. The rumble of boilers on full heat. Every footfall a thunderclap. The crowd roaring and howling. My ears are still ringing from it even to this day. And the smell. You won't get that from the kinéma either. Sparks, fire, smoke, grease, oil. Metal. Damaged metal has a smell, you know, like lightning on a stormy day, like blood in your mouth when you bite your tongue. And sweat from the throng. The animal stink of a thousand overexcited bodies.


Far as I'm concerned mechano-boxing was the crowning achievment of the industrial era."
- James Lovegrove, Steampunch
Kva meir treng du eigentleg å vete? Resten av historia vert fortald av ein anonym mann på ein straffekoloni på mars på slutten av 1800-talet eller byrjinga av 1900-talet. Lenge etter mechano-boksing vart gjort ulovleg. Og gav det ikkje meirsmak, så forstår du deg simpelthen ikkje på store dampdrevne robotar som deljar laus på kvarandre. Og då treng du strengt tatt terapi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar