fredag 26. mars 2010

Power Ranger Japanerar.

Eg har sagt det før, og eg vil reptere det i det uendelege. Det er noko heilt usedvanleg sært med det japanske folk. Det er ikkje alltid like lett å sette fingeren på, og det handlar ikkje berre om deira tradisjonar og eigne innfall, men korleis dei vel å fortolke vestleg populærkultur i sin eigen kontekst. Det er utan respekt for andsverk, kulturens kontekst eller noko som helst form for menneskeleg logikk.

Eg vert til stadig sittande att utan ord. Det er dei som protesterar og seier eg ikkje er tolerant. Eg er ikkje open nok for andre kulturar. Men det er eg jo, eg er open. Eg tar i mot med opne armar. Opne auge. Open munn. Eg er mållaus. Som eit dådyr fanga i lykta frå ein Saab i lynfart på veg mot meg. Det er slik eg opplev japansk kultur... og eg trur aldri det kjem til å endre seg.

Berre ta ein titt på denne versjonen av Power Rangers. "Not safe for work?" Not safe ever.

2 kommentarer: