måndag 26. april 2010

Keynes vs Hayek

I USA kranglar dei fælt om vanviddet som er den frie marknad og den såkalla 'boom & bust'-syklusen som følgjer av det. Altså, dei er litt ueinige om kvifor det har seg slik at økonomien er ein berg og dalbane, med eksplosiv vekst, følgd av total kollaps. Slik som det har vore dei siste 100 åra. No med berre 10-års syklusar.

Sentralt i spørsmålet er dei to økonomane Keynes (ein slags sosialdemokrat) og Hayek (ein marknadsentusiast), som har lansert dei to viktigaste rivaliserande teoriane på området.

Det skal vanskeleg gjerast å forklare makroøkonomiske teoriar på eit vis som gjer at folk forstår dei. Så difor er det alltid tommelen opp for dei som som dukk ned i folkedjupet og desperat prøver å tale proletariatet sitt eiget språk;

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar