onsdag 30. juni 2010

Dei "fans" ein forten

Eg er frykteleg glad i dykk alle saman som vitjar mine skriveri med jamne mellomrom. Det er godt å ha sine tilhengjarar. Sine groupies. Men det er ikkje nok.

Ein må òg velje ut sine groupies med omhu. Ein kan ikkje ha kva som helst heller. Ein kan gjerne ha mange, relativt ok tilhengjarar, eller ein kan ha ein eller to ihuga fans. Eller ein kan ha ein av desse:

Eg tar det for gjeven at det der ikkje var ein av dykk.

Ein får kanskje dei tilhengjarane ein forten? Nøye lytting til musikken bandet prøver å framføre, har resultert i ein førebels konklusjon om at det er Enter Sandman dei prøvde å spele. Isåfall, så er kanskje dette opptaket minst like pinleg for bandet?

1 kommentar: