onsdag 4. august 2010

Basil Marceaux senior & junior

På måndag hadde eg den store gleda å introdusere dykk for den nye stjerna til å lyse opp den poitiske nattehimmelen i USA, den republikanske guvernørkandidaten i Tennssee, Basil Marceaux (Dått kåm), som med sin motstand mot slaveri i trafikkryss har blitt skutt ut i medias søkjelys. Han har ikkje kvilt på sine laurber, men lansert fleire nye videoar og stilt opp til fleire intervju. Som dette, der han utdjuper korleis han vil bøteleggje dei som ikkje går med våpen.

Han har òg tatt på seg bryderiet med å forklare sitt syn på miljøvern... trur vi.

Kven kan stå i mot eit slikt retorisk talent? Han bankar laus det eine poenget etter det andre, og fastslår sin suverenitet som kandidat med ei enorm styrke. Og berre sjå på hans ferske offisielle kampanjevideo!

Eg vert fullstendig mållaus i møte med dette. Hadde vi berre hatt ein Basil Marceaux (Dått kåm) i Noreg, i stadenfor Jens Stoltenberg! Ja, då hadde det blitt andre bollar.

Det er jo ikkje så vanskeleg å sjå for seg korleis Basil Marceaux (Dått kåm) inspirerar dei rundt seg til handling. Og det er difor heilt naturleg at hans son, og kampanjeansvarleg, Basil Marceaux junior òg har kasta seg hovudet først inn i politikken. Hans mål er statskongressen i Tennessee. Han har enno ikkje lansert noko video, men av prinsipprogrammet hans kan vi lese den same politiske vidd og retoriske kløkt som hjå faren. Han er frykteleg opptatt av utdanning, noko som er naturleg for slike lærde menneske, og han er opptatt av biltrafikken. I motsetnad til sin far er han ikkje så opptatt av slaveri i trafikkryss som han er av bilforsikring. Inspirert av Obama tydlegvis vil han gjere bilforsikring tilgjengeleg for alle, ikkje berre dei som har råd til det. For dei som ikkje har bilforsikring vert kriminelle.
"I would like to make sure car insurance is available to everyone not just the people that can afford it. Because right now we've got people that can't afford car insurance but they need to work and support their families so they are forced to drive with out insurance and here come the tickets and fines that they do not have the money to pay so there goes their license. But they still have to drive to work with out insurance or a license but this time no tickets will be given the police take them to jail. Car insurance being mandatory makes it really hard for the people that can't afford it to work. That’s why the crime rate and the number of people on food stamps have gone up tremendously. It is a lot easier to steal and let government pay for your food then to go through all the hassle of driving."
Skjønner? Av denne grunn foreslår han at bilforsikring ikkje lenger skal vere obligatorisk, og at folk må betale for skadane dei gjer sjølv. Og så får dei heller ikkje gjere skade. Det neste avsnittet vart simpelthen for avansert for oss her i moskeen... men kløktig var det. Som resten av programmet hans.
 Aldri før har vi vore vitne til eit slikt politisk radarpar. Varsku her - har vi endeleg ein far + son kombinasjon som bankar George Bush senior og junior ned i støvlane? Eg trur det. Likskapane er openbare, forskjellen er at far og son Marceaux er i kontakt med grasrot. Dei er folk flest - berre flinkare til å ordleggje seg, og å tenkje politiske tanketing.

Eg sitt no her, langt unna og heiar på dei. Går det an å donere monopolpengar til dei gjennom Paypal?

1 kommentar: