laurdag 9. oktober 2010

Hanne, den dyriske jødinna

Ho har ordet i sin makt, Hanne Nabintu Herland, sjølv når ho vert utsatt for massiv sensur av mektige krefter, og tvungen til å fortelje verda om det på nettet og i aviser. I Dagbladet i dag kan ho fortelje kor tøft det er for henne å verte nekta å fortelje ting. Ja, for ho er utsatt for sensur. Utanom i pressa då. Og på nettet. Og på foredrag. Og i bokform. Ja, utanom det, så er ho undertrykt og nekte å fortelje sanninga om den slemme makteliten som undertrykk henne.

Som ho skriv på Verdidebatt i dag:
I dagens Dagbladet gir gir et dobbeltside intervju om foredraget hos Bistandsnemda som etter press ble sensurert av personer som ikke ønsker et kritisk blikk på den rådende marxistisk-sosialistiske historieforståelsen i Norge.

Av dette kan vi lese at ho openbart er forfølgd av mektige krefter. Ho seier det jo sjølv. Og ho veit jo best.

Som ho seier til Dagbladet:
Dere får finne ut hvem avsenderne er. Jeg bor altså ikke i Nord-Korea eller Kina, men her sensurerer de en bestselgende forfatter og velrenommert foredragsholder

Høyrer de?! Ho er sensurert og forfølgd! Og det i eit tosiders intervju i Dagbladet!

Det er jo ein grunn til at eg følte meg tvungen til å gjengje andre utsegn frå henne i går, for sidan ho er så sensurert, så må vi nesten klippe og lime frå facebooksida hennar slik at folk som ikkje er på facebook kan lese det òg. Noko anna er jo sensur.

Når eg skriv at ho ordet i si makt, er det fordi ho alltid på så klart og konsist vis har klart å leggje fram bodskapen sin. Enten det no er ting ho har høyrd "bak mål", eller det er om "syklonske marxistkolonistar". Hennar grep på det norske språk og den gode vending, rivaliserar hennar nybrottsarbeid innanfor historieskriving, og på same vis som ho har knust den tradisjonelle historieforståinga vår, vil ho òg ta for seg det norske språk! Ingen politisk korrekt språkbruk og terminologi skal stå i vegen for at denne dama skal seie Sanninga på sitt vis - anten du forstår det eller ikkje. Og når ho i dag erklærar at ho vert "jaga som eit dyr til gasskammeret", er det nok av politisk korrekte vitsemakerar og fjols som nyttar høvet til å spørre seg kva dyr som vert gassa. Og dei bablar om at høner vert gassa før dei vert slakta, og at Hanne Nabintu Herland er ei høne! Respektlaus fordumming av debatten! Akkurat slik som ho skriv hjå Verdidebatt i dag:
Utfordringen ligger tidvis i sosiale medier som ikke er underlagt norsk presseetikk. Dermed får usiviliserte mennesker som ikke eier folkeskikk lov til å uttale seg på de groveste personsjikanerende måtene, bare fordi de er uenige i politiske eller ideologiske standpunkter. 

Det er forståelig hvorfor det har utviklet seg slik. I en årrekke har vi nedtonet tradisjonelle verdier og dermed mistet fokus på alminnelig FOLKESKIKK, med det resultat at mange vokser opp helt uten retningslinjer for hvordan man håndterer sterk uenighet. Man tror at personangrep er et rasjonelt motargument ved politisk eller ideologisk uenighet. Men å angripe en meningsmotstanders vekt eller høyde eller hårfarge er intet rasjonelt argument i en samfunnsdebatt.
Akkurat, ja! Respektlaust! Alle kan vel sjå at ho med dyr meiner jødane! Ikkje sant? Hanne Nabintu Herland seier at jødar er som dyr, og at ho er som dei, eit offer for marxistiske nazistar! Er det verkeleg så vanskeleg å forstå? Er dette noko å gjere narr av?! Ein må vise litt folkeskikk, og forstå henne som eit offer på lik linje med dei jødiske dyra... ikkje sant?! Det handlar om respekt! Det handlar om FOLKESKIKK!

Så la oss ein gong for alle, vise Hanne Nabintu Herland den respekt ho forten, som vår tids viktigaste moralske debattant, og ta hennar utsegn for det dei er. Vi gjentar: Hanne Nabintu Herland er eit offer for sensur og undertrykking, det har ho sagt i avisa. Jødar er dyr, det har ho òg sagt i avisa.

Spørsmål?

23 kommentarer:

 1. Ahem...

  Jeg forstår at det er lett å gjøre seg moro på hennes bekostning, men det betyr ikke at du trenger å miste gangsynet helt.

  Dette med "jaget som et dyr" og "til gasskammeret" høres rett og slett ikke ut som annet enn en... ivrig og interessant evne til å blande metaforer.

  Saken er at HNH ikke er en analytisk foredragsholder, men en assosiativ (noe som ikke blir bedre når det også til tider skorter på faktakunnskapen). Og da går det fort over stokk og stein med bilder, blandinger og beskyldninger.

  Litt som deg her.

  SvarSlett
 2. Bjørn are då! Her strekk eg meg langt for å vise forståing for henne, og å forsvare henne, og så misforstår du totalt?!

  Og Konrad: Berre gje deg over, Hanne tar i mot! Rrrawr!

  SvarSlett
 3. Bjørn Are: Det du sier er at HNH spiller på og manipulerer følelser, er det ikke? I såfall kan jeg bifalle at "assosiativ foredragsholder" er en meget presis beskrivelse og analyse av HNH.

  Fokuset er budskapet, dvs. de assosiasjonene hun skaper hos meningsfeller, ikke hva hun faktisk sier. HNH heves da over vanlig logikk og krav til etterretterlighet og er en uangripelig autoritet på temaet "Norge som kulturelt og religiøst u-land".

  Men om hun selv regner seg som en assosiativ og ikke analytisk foredragsholder, kan hun da i det hele tatt angripe dem som får andre assosiasjoner enn dem hun mener de skal få?

  SvarSlett
 4. Undreverset:

  Jeg tror ikke HNH bevisst spiller på følelser, hun er uvilkårlig assosiativ. Man må kort sagt skille litt mellom kalkulerende kynisme og overivrig nærsynthet.

  Måten hun takler kritikk på (eller "sensur")bare understreker dette. I stedet for å tenke at det tross alt kan ligge noe saklig bak (eller muligheten for noe saklig) assosierer hun det IMHO med sin mer enn lettere konspiratoriske virkelighetsoppfatning.

  SvarSlett
 5. Bjørn Are, insinuerar du at vår tids modigste kvinne IKKJE er forfølgd av mektige makter?!

  SvarSlett
 6. Men eg forfølg henne jo ikkje! Eg siterar og stalker vårt lands redningskvinne!

  Nei, det er nazimarxistar og illuminati som er etter henne! Det har eg lest på facebooksida hennar!

  SvarSlett
 7. I gamle dager (2009) var det TV som gikk under navnet Dumme-boxen. Nå er det db.no som bør ha hedersbetegnelsen :-)

  SvarSlett
 8. Hurra for Dagbladet. Vi burde arrangere ein prisseremoni for dei. Eg vil høyre takketala!

  SvarSlett
 9. Hvilken takketale, som hvem skal holde om hva?

  SvarSlett
 10. Sjå kommentaren frå Eirik, rytterske.

  SvarSlett
 11. Åja. den
  Blir ikke mye å høre på, men gjerne for meg

  SvarSlett
 12. Jeg skjønner ikke helt begrepet sensur, skjønner jeg. Hvis avisen der den geniale kronikken min står på trykk kastes dagen etterpå, ja Narvesen kaster faktisk hele opplaget eller returnerer det eller noe sånn, er det sensur da?

  SvarSlett
 13. i suspect marta's angels working on hanna
  giving her double vision.
  i know the tree in gambia she can use to fix this.
  ask her to call me, mullah, and of course you'll get your commission.

  SvarSlett
 14. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 15. Beklager en nordbos manglende geografiske og topografiske kunnskaper om det afrikanske kontinent. Kom i skade for å forveksle Gambia med Ghana, og det er som kjent ikke lurt.
  Men det Kamelryttersken ville fram til, er at selv om tilbudet om en utflukt i Gambiske skoger sikkert både er godt ment og lukrativt for den gode Mulla. Vil Kamelryttersken likevel henlede oppmerksomheten mot at det er mulig å bruke god norrønn kunnskap om galdring og runer for å oppnå den samme effekten på dobbelte visjoner utløst av den gode prinsesses engleinnflytelse. Tiende til Mullaen er alltid en del av den gaffelskrevne fakturaen som gjøres opp kontant uten kvittering

  SvarSlett
 16. Det er sjeldens jeg har hørt et viktigere foredrag i Norge. Dette foredraget setter kniven i hjerte på den venstreside ideologien som har preget Norge de siste 30-40 årene. Ser det er mange som prøver å latteliggjøre henne i sine kommentarer men det klarer dere ikke. Det er for mye riktig i det Nabintu Herland presenterer. Det at noen stikker hodet ut og står på på denne måten er prisverdig og helt nødvendig for Norges fremtid. Jeg må med ydmykhet takker deg for deg strålende innsatsen du gjør for Norges fremtidige generasjoner.

  SvarSlett
 17. Det er modig for dette jødedyret å stikke hovudet sitt i ei marxistisk verd der det står giljotinar på kvar eit gatehjørne! Ikkje noko tvil!

  Særleg når alle er ute etter henne, og Jonas Gahr Støre personleg går ut og sensurerar henne, slik at ho berre kan få sin bodskap ut gjennom internett, aviser og fjernsyn!

  SvarSlett
 18. Jeg er absolutt tilhenger av Hanna Nabinthu Herland. Boken hennes "ALARM" er en svært god bok, som hun på en fin måte klarer å få leseren til å skjønne på en god måte, om hva dette landet sliter med. Stå på Hanne, jeg liker det du vet , mener, står for og skriver. Gratulerer...

  SvarSlett