onsdag 17. november 2010

Hjelpemiddelsatsing i det offentlege

I det offentlege er ein frykteleg opptatt av å oppfylle alle krav om tilretteleggjing for menneske av alle slag. Her er det rampar og eigne kontor, tilpassa unike behov for enkeltmenneske og særgrupper. Det er teiknet på eit samfunn som verdsett sine enkeltmedlemmar og hegnar om dei som treng det. Som enkeltperson, så kan ein sjølvsagt ikkje kjempe saka til alle som treng det, ein vel ut sine særgrupper eller individ som ein har spesiell interesse for. Som dvergkastingentusiast er eg sjølvsagt opptatt av dei stuttvokste medlemmane i vårt samfunn, eller høgdehemma, eller kva dei no likar at vi ikkje kallar dei... eller likar at vi kallar dei, slik var det. Og då var det med stor glede at eg oppdaga den siste tiltaket på min arbeidsstad, då eg vandra inn på toalettet.
Dette skulle gjere det lettare for stuttvokste professorar tenkjer eg. Og det er bra, for alle veit jo at akademia hemmar, og til tider, reverserar vekst. Eller noko slikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar