søndag 28. november 2010

Vitskapen krev offer

Vitskapen driv vårt samfunn framover. Vitskapen står for reelle materielle framsteg, sjølv når vi har latt vår moral og etikk forfalle, og ei kvar form for sosiale standardar glipp mellom fingrane våre. Vitskapen er det som gjer våre liv betre, og veg opp for at vi vert dårlegare menneske. Difor må ein nesten like vitskapen, men vitskapen kjem ikkje utan ein pris. Vitskapen krev offer. Av sjel og menneskeliv. Ingen vinning, utan litt svinn. Enten det no er eksperiment på mentalt forstyrra i psykiatrien eller på tvillingar i tyske konsentrasjonsleirar. Vitskapen krev sitt offer, og det har alltid vitskapen gjort. Noko dette biletet, som eg stal, illustrerar godt.

Vitskapen krev denne guten som sitt offer.

Og det er så mykje betre å halde fokuset på vitskap... og ikkje kommentere eventuelle skitne pedoseksuelle konnotasjonar dette biletet gjev. Eg berre seier det. Ikkje kommenter det. Ikkje ein gong tenk tanken. Ikkje sjå på den kvite gugga. Eller det lange røret og dei to glasballane.

Berre sjå vekk. Vitskapen krev berre sitt offer.

1 kommentar: