måndag 24. januar 2011

Homofile negre frå det ytre rom

Ein debatt som ikkje forten å døy ut, er debatten om sensuren av nigger i Mark Twains Huckleberry Finn, og ivrige velmeinande fjols som vil skrive om historia, og byrje med å fjerne ord. Denne forma for stygg revisjonisme ser ut til å breie om seg, utan at dei som står bak ser ut til å forstå problema med det. Det heile er nok til å grøsse.

Dei vil ta frå oss historia. Dei vil ta frå oss kulturen. Dei vil ta frå oss kunstneriske perler som støtar deira sarte sensibilitet. Til deira ære vil eg difor presentere eit meisterverk som står i fare for å verte utsletta av desse revisjonistane. La meg presentere ein av mullaens favorittfilmar - GAYNIGGERS FROM OUTER SPACE!
Dette er ein film som på komplekst vis iscenesetter to tradisjonelt uglesette minoritetar, homsar og negre, og gjer sitt yttarste for å gje oss sympati for dei. Ved å karakterisere dei som utanomjordiske styrkar filmen deira rolle som utanforståande til det kvite heteronormative samfunnet vi lev i, og tar dei dermed på ansvar. Filmen vart regissert av danske Morten Lindberg i 1992, og har framleis mykje å lære oss. Den veldig aktive organisasjonen, Gay Niggers Association of America henta sitt namn frå denne filmen, og den har òg inspirert mullaen i sine daglege relasjonar til dei annleispigmenterte og annleisseksuelle. Det er med andre ord ein film som innehar ei mengde positive attributtar, men som gjerne vil vere først på lista når revisjonistane får satt i gang sitt prosjekt.

Kan vi verkelege vere tyst når vi står i fare for å miste slike kunstperler?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar