tysdag 29. mars 2011

Du Dershowitz, du Dershowitz...

Kjære Alan Dershowitz

Kva er det eigentleg med dykk gamle traverar i akademia som aldri kan gå ut med stil? Er det aldardomen som tærar på dykkar kognitive evner? Er det senilitet eller Alzheimers? Ein må ta seg i å lure på dette. Som akademikar og advokat har du gjort mykje stort og viktig, du har forsvart dei uforsvarlege og vore ei sterk stemme for tostatsløysinga i Israel-Palestina-konflikta. Di neste sak er å forsvare Julian Assange frå Wikileaks. Dette er ting det står respekt av. Det står respekt av deg.

Så kvifor insisterar du på å framstå som eit fjolls? Du har i seinare blitt ein smule meir einsidig, det kan vi tilgje. Du har vore ufin mot andre akademikarar, og vore ganske så snøgg til å anklage dine meiningsmotstandarar for antisemittisme. Jajo... litt eksentrisme er lov. Vi vil veldig gjerne høyre kva du har å seie. Og døra står på vid gap her for ein mann av ditt kaliber.

Men det heile skar seg litt no, gjorde det ikkje? Du var i Noreg for å tale på sionistkonferansen Oslo Symposium, som gjest av Internasjonale Kristne Ambassader til Jerusalem. Og du sendte ditt vertskap ut for å skaffe deg talerstol på norske universitet. Dette var kanskje din første tabbe, og du burde kanskje ha satsa på ein mellomman som vart oppfatta som seriøs? Og som visste kva dei gjorde på?

Det var ingen universitet som takka ja til ditt generøse tilbod, utanom Universitet i Bergen som gjerne ville at du skulle snakke om rettsakene du hadde vore involvert i. Sidan då har du og dine muntre tilhengjerar på høgresida her nord og i Israel, jobba opp litt av ei stemning der ein påstand ståande strålande klar. Du er utsatt for ein boikott fordi du er israelvennleg, fordi Noreg, og då særleg akademia er antisemittiske! I Noreg er ikkje jødar velkomne, skriv du. At studentforeiningane ved alle dei tre universiteta var glade for å ta i mot han, kan vi like så godt hoppe over. Dei er sjølvsagt unntaket.

Men kva med å tenkje litt? Kva med å bruke nokre av dei kognitive eigenskapene du har til rådigheit, i staden for å hoppe til ville paranoide konklusjonar og kaste frå deg med grove skuldingar mot Gud og kvar mann. Kunne vi prøvd å oppføre oss som vaksne? Nei?

Greitt. La oss ta utgangspunktet i UiB, sidan det er det som står meg nærmast og der informasjon og formell og uformell art er lett tilgjengeleg for meg. Då eg høyrde om saka løfta eg på røret, og tasta eit par nummer. Eit par enkle spørsmål vart stilt. Og det hadde seg slik at Internasjonale Kristne Ambassade til Jerusalem sin førespurnad aldri var komen til Senter for midtausten og Islamstudier, eller til instituttet dei er knytta til - båe fagmiljø og administrasjon stilte seg fullstendig uvitande til det heile. Dei hadde faktisk vore kjempeglade for å kunne tilbye ein storleik som deg herr Dershowitz ein talerstol hjå seg, og hadde vore veldig interessert i å høyre kva du hadde å fortelje og engasjere deg i ein akademisk debatt. For skal du ha ei gjesteforelesing, så er det gjennom fagmiljøet du oppnår dette (noko du godt veit sjølv, sidan du er akademikar), å ta kontakt med administrasjonen på eit anna fakultet hjelp lite. Tar du kontakt med juridiske fakultet er det jo klart at dei er meir interessert  i ditt imponerande rulleblad som forsvarsadvokat, enn ditt syn på konflikter i midtausten. Det seier seg vel, eigentleg sjølv? Det har no seg slik, at ei gjesteførelesing skjer som oftast på grunnlag av fagleg samarbeid med ein institusjon, det er snilt av deg å komme ut av det blå og tilby deg sjølv som førelesar, men spør i det minste dei rette folka.

Dette har tydlegvis ikkje falt deg inn. Nei, for at du ikkje vart invitert til å snakke er sensur, det er boikott, det er fordi du er jøde og fordi vi er alle antisemittar. Ingen andre årsaker er gyldige. Ingen andre fell deg inn. For deg og dine tilhengjerar er dette det einaste moglege, og enklaste, alternativet. Noreg og Sør-Afrika. Det er greia di.

Det stod respekt av deg, Alan... men det var før ditt forfølgingsvanvidd og besynderlege logikk tok deg inn i same territorium som Johan Galtung, Nina Karin Monsen og Hanne Nabintu Herland. Dei to sistnemnte òg gjester på Oslo Symposium. Du har velvillig meldt deg inn i fjolseklubben no, der ditt ego er så stort at du ikkje ser resten av verda.

Personleg ville eg no vere pittelitt meir skeptisk til deg og dine vurderingar etter dette. For alt tyder på at dine kognitive evner er på veg ut døra.


Med beste helsing
Vestlandsmullaen, med fleire.

18 kommentarer:

 1. Feiende flott innlegg O store mulla! Kanskje du kan bruke dine kontakter i dagbladet til å få skrevet noe for de om denne saken?

  Siden det de liker å kalle journalister i den blekka ikke er i stand til å utføre noe som helst journalistisk arbeid eller kildekritikk.

  Ikke bare virket det som journalisten har brukt fem minutter på å samle informasjon, men 2 minutter på å skrive det hele ned. Eller sakse sammen noen utvalgte kommentarer.

  SvarSlett
 2. Helt enig med første kommentator her. VIKTIG innlegg, og noe aviser som Dagbladet bør ta opp. Dette er jo sånt som DE burde rapportert, istedetfor å bare være et talerør for ekstremister som Dershowitz!

  Forøvrig, da fyren var i Trondheim og snakket, truet han NTNU med at om en akademisk boikott faktisk ble gjennomført, ville han ikke bare sende en hel flokk med advokater etter universitetet vårt, han ville "SHUT IT DOWN", som han så pent sa. Folkens, la oss forsvare universitetene våre mot slike GALE menn!

  - T

  SvarSlett
 3. Jeg siterer fra Dershowitz:

  «The dean of the law faculty at Bergen University said he would be "honored" to have me present a lecture "on the O.J. Simpson case," as long as I was willing to promise not to mention Israel. An administrator at the Trondheim school said that Israel was too "controversial."»

  Altså fikk han i direkt samtale konkrete tilbakemeldinge på at han ikke skulle snakke om Israel.

  Jeg forstår at ærede Mullah ikke har tatt seg tid til å lese Dershowitz, og tilgir deg herved for å ha skrevet noe som er helt feil.

  SvarSlett
 4. Anonym 21:56: Dagbladets sak var rein klipp og lim, med eit par ekstra feil sneke inn som dei retta etter litt press. Men svart på mail har dei ikkje.

  Anonym 01:52: Han er i sin fulle rett til å reagere på ein foreslått boikott, og true med dei virkemidla han vil. Personleg fann eg boikottfoslaget tåplet.

  Øyvind S: Dershowitz sine påstander har eg lest og lest og lest. Han overser det faktum at han spør feil fakultet. Dei gjev beng midtausten på jussen, og tykkjer det er meir interessant å snakke om rettsakene hans. Sjokk og vantru gitt.

  SvarSlett
 5. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 6. Opps, jeg angrer på det jeg skrev men det finnes ingen angre-knapp. Fint om du sletter det?

  SvarSlett
 7. Kjære Mad Mullah Hastur

  Du skriver at "Dei gjev beng midtausten på jussen, og tykkjer det er meir interessant å snakke om rettsakene hans. Sjokk og vantru gitt."

  Men nå har det seg slik at Dershowitz' sitt foredrag handlet om "Israel og folkeretten". Såvidt jeg vet, jeg studerer juss selv, er dette et emne som er juridisk relevant for de fleste juridiske fakulteter. Jeg tror Dershowitz derfor må kunne sies å ha henvendt seg til riktig fakultet.

  SvarSlett
 8. Kjære Mullah,

  jeg må, som også andre her påpeker, gjøre oppmerksom på at Israel og Folkerett er meget spennende materiale for juridiske fakulteter, og at kjernen i argumentet ditt - at Dershowitz kontaktet feil fakultet - er direkte feil, og dermed blir også konklusjonen i innlegget ditt også helt feil.

  Jus-studentene selv tok initiativet og hørte på Dershowitz. Det sier jo sitt om hvor aktuell denne personen er.

  Du skriver godt, og argumentene hadde vært gode, hadde det bare ikke vært for feil utgangspunkt.

  SvarSlett
 9. Anonym 21:20 og Øyvind S: Formuleringa er spiss og krass, og slik skal den vere. Poenget er ikkje om korvidt juristar er interessert i folkeretten, men fagmiljøet/fakultetet er i sin fulle rett til å prioritere annleis.

  Hadde Dershowitz hatt rett og han var uønska fordi han var jøde eller pro-israelsk, korleis kan det då ha seg at han vart invitert av studentane ved denne "antisemittiske" institusjonen?

  Dershowitz tyr til ein språkbruk og hyperbole som berre høyrer heime når schizofrent paranoide megalomane sjeler har sine årsmøter. Det er simpelthen ikkje hald i hans påstand at han vart "nekta å snakke" fordi han er jøde. Og han ikkje lagt fram eit einaste prov på dette, berre ville påstandar.

  Så kjære lesarar, eg står ved mitt, sjølv om de har funne eit retorisk hol i mitt lille skriv.

  SvarSlett
 10. Du skriver:

  "Du var i Noreg for å tale på sionistkonferansen Oslo Symposium, som gjest av Internasjonale Kristne Ambassader til Jerusalem. Og du sendte ditt vertskap ut for å skaffe deg talerstol på norske universitet. Dette var kanskje din første tabbe, og du burde kanskje ha satsa på ein mellomman som vart oppfatta som seriøs?"

  Så den sionistiske Internasjonale Kristne Ambassader til Jerusalem regnes ikke som en seriøs institusjon? På grunn av at den er... sionistisk? Aww.. so much for meningsfrihet. Og sionismen er jo som kjent jødenes nasjonalbevegelse, så antisemittisme.. say-no-more.

  SvarSlett
 11. YES! Og å ikkje støtte sionismen er sjølvsagt det same som antisemittisme? Fint vrøvl frå anonym 00.12.

  Seriøse aktørar inviterar ikkje skruller som Hanne Nabintu Herland og Nina Karin Monsen. Det er mi meining.

  Og giss kva, eg har lov til å ha ei meining. Og anonymes meininger... meh... lær deg å stave namnet ditt eller noko ;-)

  SvarSlett
 12. @ anonym 00:12 Vell denne anonyme er anti-sionist, men f@en meg ingen antisemitt. FN eklærte forøvrig i 1975 at sionisme var "en form for rasisme og rasediskriminering", resolusjonen ble riktig nok trukket tilbake i 1991. Ikke alle jøder er sionister...

  SvarSlett
 13. Til anonym 20:31

  Den FN-erklæringen fra 1975 om at sionismen er en "form for rasisme og rasediskriminering", ble hovedsakelig presset igjennom av araberstater som var diktaturer hele hurven og selv hadde grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten. En slik FN-erklæring skal du altså ta med en klype salt.

  Sionismen har mange retninger, og noen av dem er riktig ufyslige, men sionismens grunnidé går ikke ut på noe mer enn at jøder skal bo i Palestina. Det fantes (og finnes) sionistiske retninger som hverken ønsket å fordrive eller undertrykke palestinere, men leve i fredelig sameksistens med dem.

  SvarSlett
 14. Sionisme handler i hovedsak om at jøder skal ha en hjemstat hvor de ikke må leve som gjester, og være gjenstand for forfølgelse og andre påfunn diverse statsledere skulle finne på.

  Norge har vært en pådriver for sionismen når vi på 1800-tallet erklærte jøder for uønsket i landet.

  Mange sionister har oppført seg skammelig, se f.eks. hva Benny Morris skriver om dette. Men den jevne jødiske immigrant har flyktet fra forfølgelse og undertrykkelse, og ønsker seg simpelthen et bedre liv for seg selv og sine barn...

  Å være mot sionisme, innebærer at man mener at jødene burde blitt værende i europa. Og vi vet hvordan det gikk med jødene som ble værende i europa...

  SvarSlett
 15. Øyvind S: Jeg ser det ikke per se som noen naturlov at "jøder skal ha en hjemstat hvor de ikke må leve som gjester, og være gjenstand for forfølgelse og andre påfunn diverse statsledere skulle finne på". En helt annen sak er at Israel er et faktum og har vært det i over seksti år, og at det er lite meningsfylt med det man på engelsk kaller "let's pretend-games".

  Men hvis dette er en naturlov, gjelder det bare jøder? Hva med andre statsløse folk som roma (sigøynere), vlakher, parsere, pomaker, tatarer, egyptere (ikke å forveksle med befolkningen i Egypt på tross av navnet), assyrere osv. osv. osv.? Mange av disse lever i en vel så utsatt situasjon. Hvorfor skal ikke de få sin egen stat?

  SvarSlett
 16. John Færseth, det er selvsagt ingen naturlov, men det var nå ganske beleilig at sionismen sakte vokste frem for over 100 år siden.

  Når 6.000.000 strøk med i Holocaust, var det en ren lykke at 400.000 jøder som emigrerte fra europa før nazistene forsøkte å fjerne de på annet vis, overlevde i mandatområdet Palestina, takket være sionisme (og folkeforbundet).

  SvarSlett