fredag 18. mars 2011

Radioaktivitet for meg, for deg og for Japan

Etter jordskjelvet tsunamien som traff og ramponerte det rare lille landet sørpå kjend som Japan, har det vore mykje spetakkel rundt atomkraftverka som vart råka av katastrofa, og farane knytt til desse. Ikkje minst er det fleire velgrunna spekulasjonar rundt radioaktiv stråling og omfanget av dette. Dette har mellom anna gjort at ein har byrja å halde auge med sushi-produkt som vert frakta inn frå øya.

Eg har høyrd fleire lure på kva tid eventuell effekt av stråling vil gjere seg synleg i befolkinga i Japan... og medan dei fleste kryssar fingrane for at det ikkje vil skje, må eg nesten skuffe dei. For det har allereie skjedd, berre sjå dette stakkars strålingsofferet her:
(Eg åtvarar om sterke scener)
Det er vanskeleg å halde tårene attende, når eg høyrer på hennar grusomme febrilske babling. Eit openbart teikn på alvorleg dementia som eit resultat av intens radioaktiv stråling.

Så om du har høve til å hjelpe dei stakkars barna der nede, så gjer det. Dette er ikkje ein lagnad vi vil unne nokon, er det vel?

Vi avsluttar med ei sørgevise for dei som er direkte råka av den pågåande katastrofa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar