tysdag 5. april 2011

Kvalm av Pandamonium i Japan

Ingenting hindrar Pandamonium i å forlange vår totale underkasting. Ingen situasjon for alvorleg, inga katastrofe for tragisk, til at dei vil utnytte det for eiga vinning. Gjennom TV2 kan vi høyre at to kinesiske pandabjørnar har slått seg ned i Japan, og tar i mot hyllest frå dei desperate overlevande etter tsunamien. Eller som lakeiane i TV2 formulerar det:
Flere tusen tsunami og jordskjelvofre var kjørt med busser til parken for å få med seg den store opplevelsen. Allerede før portene åpnet sto nærmere tre tusen mennesker i kø. En time etter at portene hadde åpnet var hele 8.000 mennesker inne i parken, det dobbelte av hva som vanligvis er på besøk i parken.
Eg ser det for meg. Jaga inn i bussane av miljøterroristane i WWF, forskremte og svoltne små gule menneske transportert mot ein uviss lagnad. Vel framme i Tokyo vert dei piska ut av bussane, og tvungen til å knele framfor dei to pandabjørnane i tusental. Stirre mot dei, og gje dei sin siste rest av mentalt overskot. Pandabjørnane godtar seg, og storkosar seg medan dei sug livskrafta ut av sine desperate offer. Og dei som vart bedt om å bli att etter seansen... vart aldri sett att.

Heile verdssamfunnet rop og skrik om at vi må hjelpe dei stakkars japanerane i desse tider, men vi ignorerar og skjønnmaler dette brutale overgrepet mot dei. 8000 hjelpelause offer for Pandamoniums uendelege svolt etter vår merksemd.

Som ikkje jordskjelv, tsunami og radioaktivitet var nok!

Eg vert kvalm.

Eg pussar pandarifla.

Og vert kvalm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar