laurdag 30. april 2011

Seksualundervising

Som de fleste veit så er mullaen godt bevandra i menneskets seksualitet, og har ein forkjærleik for å sysle med folkeopplysing, eller seksualundervising om du vil, når høvet byr seg. Anten det gjeld kvar mennesket kjem frå eller om ymse hjelpemiddel, så stillar eg opp og gjer så godt eg kan med å lyse opp i mørkret med min visdom. Sålangt har eg ikkje hatt høve til å integrere min seksualfilosofi inn i eit større teologisk bilete, berre der det har vore naudsynt med teologisk avklaring. Om eg så gjorde - forankra mi seksualundervising i eit større teologisk perspektiv - så ville det sjølvsagt vore i ein situasjon der eg hadde makt over utdanningsinstitusjonane, og kunne ha sørga for ein korrekt pedagogikk rundt det heile.

Diverre er det ikkje så lett, har eg skjønt, og ulike pedagogiske reformar har jo vist seg å ha uante, og gjerne mindre heldige konsekvensar. Pedagogikk er simpelthen eit minefelt, som mullaen burde haldt seg unna om han visste kva som var bra for han. Det gjer han ikkje alltid, så om han var utdanningsminister eller tilsvarande, så hadde nok resultatet i klasserommet blitt noko slikt som dette:


For all del, det kunne jo fungert dette òg, barna har godt av eit intimt forhold til det guddomlege. Store menn vert det ofte sagt har vore rørt av Gud.

(Video via BoingBoing).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar