torsdag 12. mai 2011

Atari, ET og søppelfyllinga

Segn fortel om at ein stad i New Mexico er det ein søppelplass der millionar av eksemplar av E.T. the game til Atari 2600 skal ha bli gravlagd. Dette katastrofale spelet, som vart utvikla under press på seks veker for å tilfredsstille krava til forretningsfolk som ville tene pengar på Spielberg sin familiefilm E.T., får gjerne skulda for å ha starta den store videospelkræsjen i 1983 - då alle trudde det var over og ut for spelindustrien. Som vi veit, gjekk det ikkje slik, då spelindustrien i disse dagar ruver over Hollywood i båe inntening og produksjonskostnadar. Eg har lenge vurdert å fortelje denne soga, men aldri komen så langt, så når ein ung snerten jente tar på seg å opplyse folket på Youtube, så lar eg henne få ordet istadenfor.

Når alt kjem til alt, så stemmer det nok ikkje at alle eksemplar av ET vart dumpa ned i grøfta. Og i utgangspunktet solgte det jo rimeleg greit, berre ikkje så greit som dei hadde vona, og dei satt att med eit heftig restlagar. Nokre av desse hamna nok på ei søppelfylling i Amogordo, i lag med mykje anna skrot frå El Paso-kontoret til Atari. Dette skrotlageret vart deretter dekka av sement. I løpet av 1983 protesterte myndigheitene i byen på denne dumpinga, og som ein konsekvens innførte fleire strenge lovar som regulerte avfallshandteringa i byen.

Til sjuande og sist, så stridde det mot Ataris eiget reglement å dumpe alle eksemplara. Så ein eller annan stad... så har dei sikkert tatt vare på dette spelet. Dette grusomt dårlege, marknadsøydeleggjande spelet. Det første av utallige dårlege spel basert på filmar...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar