laurdag 4. juni 2011

George Lucas skyt alltid først

Eg har nemnt i forbifarten i fjor, min fascinasjon for Star Wars-tilhengjarar sitt besynderlege forhold til filmskaparen George Lucas. Ikkje alle var like begeistra for dei nye filmane i serien... eller la oss vere ærlege, eit lite fåtall tykte dei var fabelaktige nok til å verte kalla Star Wars-filmar. Slik går det når ein brukar eit par tiår på å byggje opp forventingar og idealisere sine barndomsminner av originalfilmane. Dette må nesten alle partar leve med, så godt dei kan. George Lucas på si side sverger at han aldri meir vil lage storfilmar eller røre Star Wars, og heller vil lage kontroversielle dokumentarfilmar - og sett sporenstreks i gang produksjonen av ein teiknefilmserie og ein dramaserie satt til universet. Fansen taklar det ved å drikke til langt på natt og sjå originalfilmane om att og om att, og torturere små voodoodukkar av Jar-Jar Binks. Eller dei får ut frustrasjonane sine ved å konstruere universet på ny. Ved å iscenesette nye samanhengar, kan dei gje det dei ikkje forstår ny meining. Det er rimeleg menneskeleg eigentleg. Dei kan ikkje forstå at George Lucas kunne ha laga dei nye filmane... så då gjorde han vel ikkje det? Og om han ikkje gjorde det, så må nokon andre ha gjort det... og då vil vel George Lucas ønskje hemn? Så klart!


Case closed!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar