søndag 13. november 2011

Rasshøl får som fortent

Om innboksen er ein indikasjon på noko som helst, så er det at folk saknar å høyre om kampen mot Pandamonium, det komande pandastyrte terrorregimet der vi menneske vil vere redusert til mat og billig arbeidskraft for våre blodtørstige overherrar. Det er klart at det ikkje er stille på denne fronten, og innboksen er stappfull av etteretningsrapportar - men det er ikkje alt vi kan fortelje om heller. Ting går framover, og vi har tilbakesteg, men kampen held fram. For er det ein ting vi ikkje tolererar, så er det rasshøl, og som dette videoklippet synar, er pandabjørnar verkelege rasshøl, sjølv mot sine eigne;
Merk her korleis denne jævelen av ein drillintstruktør saboterar for rekrutten som prøver å komme gjennom hinderløypa. Eg skulle likt å fortald deg at det er ein gjennomtenkt pedagogikk bak dette, men i realiteten er det berre ein panda som er eit totalt rasshøl mot ein annan panda. Slik alle pandabjørnar er rasshøl mot oss.

Dette kan vi sjølvsagt ikkje akseptere; rasshøl må settast på plass. Det er likevel ikkje nok med propagandaarbeid, etteretning og aktiv geriljakrigføring, vi treng ein sivil arm, ein politisk forgreining av motstandskampen. Vi har difor hatt eit fokus på å mobilisere og rekruttere i politikken. Takka vere Lord Bassington-Bassington kan vi rapportere om at vi har rekruttert ein likesinna som stiller til val i Indianapolis:

Vi stiller oss heilhjarta bak Sandra Larson (vi stiller oss ikkje framfor så lenge ho er væpna), og er ikkje minst store tilhengjar av å vende Pandamoniums brutalitet i mot dei sjølv! Sett rasshøla på plass, la dei få som fortent!

Knus Pandamonium!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar