måndag 6. februar 2012

Vill spekulasjon og fantasi

Min sans for skjønnlitteratur og sivilstatus heng kanskje saman. Eg er som kjend ein kronisk ungkar, dei kjem og går desse kvinnene, men mullaen og hans litteratur vert ståande. Ja, mullaen er kjendt for sin kjærleik for klassisk speskulativ litteratur, det Bing og Bringsværd kallar fabelprosa, medan andre vil kalle ting som fantasy, science fiction, horror og weird. Eg går helst for dei norske orda om eg kan. Så kan folk spekulere fritt i om mi interesse for dette gjer meg til ein så enorm nerd at eg ikkje klarar å halde på ei kvinne, men det er ikkje bandet eg ser mellom min smak og sivilstatus. Nei, for dette handlar om langt djupare spørsmål. Det handlar om framtida mi. Kva er sjansane for at eg nokon gong kjem til å slå meg ned med ein av mine vakre kvinner, slå røter om de vil, byggje mitt bibliotek og ikkje minst få avkom. Her har bokhandlarane sagt sitt om mine sjansar.

Du vel sjølv om du vil rekne det som Science Fiction, Fantasy eller Horror. Eg er berre glad dei ikkje førte det opp under Weird.

Det skal pokker meg ikkje vere lett å vere ungkarsmulla.

1 kommentar:

  1. Da jeg både har konemor og et par småtasser, vil jeg påstå at empiri peker i retning av at de aller fleste av disse bøkene trygt kan plasseres under fantasi. Spekulativt er det såmenn i fulle drag.

    SvarSlett