tysdag 23. april 2013

Baconkampf?

Det skal ikkje vere lett å forstå seg på nettkultur, verkeleg ikkje. Og når ein drikk på jobb, så er det frykteleg lett å blande kort. A skjer, B skjer, difor må det vere ei samanheng, eller kva? For å gje eit lite døme; på nettet er det mykje pornografi, frykteleg mykje pornografi, saftig vulgær sex festa til film og bilete til stor forlysting for alle og ein kvar. Eit anna fenomen eg har notert meg er at kollektivtransport berre vert dyrare og dyrare. Dette kan tyde på at folk tener så mykje pengar på å produsere porno at dei har råd til meir buss, alternativt at folk er heime og ser på porno og difor ikkje tar bussen, og difor går prisane opp for dei som faktisk er att. Færre om byrda liksom.

Du ser ikkje samanhengen?

Vel då veit du korleis eg hadde det, då sjølvutnemnt kritiker til leike Aksel Kielland slo eit slag for internettkulturen og ville demonstrere at han hadde oppdaga eit feneomen som kalles meme, og i den samanhengen argumenterte for at å like bacon er å delta i ein kulturkamp mot islam.

Atteva?

For det første... HÆ?!

Om bacon er ein del av ein kulturkamp, så er det kampen mot helsekostekspertar og folk som vil ta frå deg alt som er godt i livet.

For det andre... bacon er ei FRUKT! Kor vanskeleg kan dette vere å forstå?

For min del kokte denne kronikken ned til noko slikt som dette:


Og då har du vandra langt ut i bushen. Lett for, når ein er lettare forvirra og full på jobb.


Etter å ha lest Kielland sin tekst ein del gonger er vi framleis uvisse om han er i mot islam eller bacon, men ein ting er visst, at her i moskeen vil vi gjerne ha båe to. Sprøsteikt, deilig islam og egg. Mmmmmmm. Og saftig vulgær porno sjølvsagt. Og billigare kollektivtransport.

Det heng sikkert saman.

4 kommentarer:

 1. Lurer på kva Peta tenkje om den BH`n.

  - Kake

  SvarSlett
  Svar
  1. Dei vil tenkje Omnomnom! Elles er dei umenneskelege grønsaksforgriparar!

   Slett
 2. Tja. Jeg ser ikke bort fra at baconmemet og antiislamistiske holdninger kan ha en viss korrelasjon, men jeg kan ikke se for meg at det er en utløsende årsak, eller en viktig årsak for mer enn en liten undergruppe av de som er infisert av memet. Kronikkforfatteren overdriver altså betydningen av denne faktoren ganske mye, vil jeg si.

  SvarSlett
  Svar
  1. Såpass mykje at det vert tåpeleg. Han må leggje fram heilt anna empiri for å kunne argumentere for ein slik korrelasjon.

   Dessutan. Bacon.

   Slett