torsdag 25. april 2013

Falken flyr! Endeleg!

Kampen mot kommunismen, for mange er den minst like viktig som kampen mot bompenger og Pandamonium. Særleg for fascistar og tillitsvalte i FrP er denne kampen frykteleg aktuell til ein kvar tid. Ikkje at det er ein samanheng her då, trass kva sinnsforvirra svensker likar å påstå. Ein stad der slikt har vore eit brennheitt tema er Portugal, dette lille siviliserte landet ved sida av Spania. Ja, dei var jo eit lite fascistisk paradis, og dette har avfødd ein del reelle og ein del fiktive historiske fenomen. Som Kaptein Falk, eller Capitão Falcão som karen heiter på originalspråket. Her i moskeen vart vi obs på denne antikommunstiske facsithelten då ein trailer for ein TV-serie som dokumenterte hans eventyr dukka opp i 2011.

Men meir skjedde det ikkje. Trass iherdig oppmoding frå underteikna mulla på mail, kom liksom produksjonen på denne dokumentarserien aldri nokon veg. Alt kunne tyde på at vi var dømd til å leve i mørkre og uvisse.

Til no, i dag kunne faktisk våre portugisiske kameratar openberre for Facebook at produksjonen endeleg var i gang. Ikkje på ein serie, men på ein 90-minutt lang film. Falken flyr! Endeleg!

Eia! Eia! Alala!

Eg vonar han tar for seg Pandamonium i tillegg til kommunistar. Kommunismen er jo litt passè.

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Han burde gå saman med Bicycle Repairman! Dei hadde blitt eit radarpar i kampen mot internasjonal kommunisme!

      Slett