onsdag 29. mai 2013

Bloggdød og pine

Bloggen er død.

Det er dei som hevder det iallefall, og enno fleire som har lyst til å prate om det. Ikkje denne bloggen sjølvsagt. Den er i live. Om enn på respirator i ny og ne. Nei, dei tenkjer generelt. Bloggar som dette. Som anten ligg nede for telling, eller ligg og sparkar og vrir seg som ein frådande spastiker - som denne bloggen, altså.

Men det var altså denne boka som kom ut tidlegare i år, og som er tilgjengeleg både som papirbok og ebok, som har fått folk til å ville prate om bloggens tilstand. Dei vil ta pulsen på Bloggnoreg og erklære landet død eller levande, i det minste gje ein førebels diagnose på pasienten. Kva i all verda er det som skjer?

Svaret er jo at det er utvikling som skjer. Endring på godt og vondt. Om det fører til at bloggen i ein eller anna form døyr ut... kanskje?

La oss drøfte dette meir. På Manøver i Bergen førstkomande torsdag hiv vi oss nok ein gong inn i eit panel for å prate om dette. Denne gongem med Lektor Melby som ordstyrar.

Det er gratis, og byrjar klokka 19.00 på Chagall. Bli med?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar