søndag 17. august 2014

Bæsj - nær og fjern.

Når du din bæsj? Kor nær likar du å vere din bæsj?

Ein av dei meir interessante konsepta innan antopologi og kulturforsking som ein stadig vender attende til, er ideen om det reine og det ureine, slik det i si tid var formulert av Mary Douglas i Purity and Danger. Det er ikkje mange teoriar i denne sjangaren som har hatt så lang levetid som denne klassiske teorien. Douglas demonstrerte korleis det ureine, det vi meiner er ekkelt og fælt, tabu og skittent, meir korrekt kan omtalast som "ting der dei ikkje høyrer heime" - Things out of Place. Om du til dømes finn ein usteikt biff på badet vil du oppfatte den som meir skitten enn om den var på kjøkkenet. Ei tånegl er ok så lenge den er på foten, men høyr hylet når den vert funnen på golvet, i sofaen eller senga. For den saks skuld ein fot på bordet, anten den er festa til resten av kroppen, kan vere så rein som den berre vil, den er skitten fordi den er på bordet. Skjønar de poenget?

Det same gjeld så klart bæsj. Bæsj er ekkelt. Det har ingenting utanfor doskåla å gjere. Evt skauen om du er av det meir robuste slaget. Sjølv om det då altså kjem ut av vår kropp skyr vi kontakt med dette ureine. Nokon vil tilogmed gå så langt å føle det ubehagleg å tørke seg bak, på grunn av nærleik til bæsj. Dopapiret vert ein uverdig og ufullkommen mellomman som ikkje heilt og haldent kan beskytte bæsjaren mot sin eigen ureinsle.

Er det ikkje difor godt vi har amerikanarar?


Denne fungerar og for desse tradisjonelt smellfeite amerikanarane som ikkje lenger når ræva si og treng hjelp med det. Som denne informative videoen fortel oss, så hjelp det dei å halde på sin verdighet, dei kan tørke seg sjølv. Med ein pinne. For du veit... verdigheita forsvann ikkje med dine daglege besøk på MacDonalds for å ete frukost, lunsj, middag (og evt. supersunne mellommåltid, supersized), vedigheita di forsvinn når du skulle tørke opp etter å ha drete det ut.

Ja... for du mister litt ekstra verdighet når du drit ut ein Big Mac. Du gjer det. Eg ser den.

Først og framst er den likevel til uvurderleg nytte for dei som aller minst vil påminnast at sjølv dei kan vere ureine. At sjølv dei bæsjar.

Dette har vore ein scatologisk intervensjon.

2 kommentarer:

  1. Jeg likte det at den også kunne brukes til å skrubbe seg på ryggen med.

    SvarSlett
    Svar
    1. Utfordringa er å ikkje gjere beggje delar i same økta.

      Slett