torsdag 21. september 2006

Det Ontologiske sjokk (Are we the baddies?)

I foredrag og artiklar vil eg gjerne snakke om ontologisk sjokk. Om det å oppdage "det sentrale". Kven ein er, kven gud er, korleis systemet fungerar. Slike ting. Det er ein utruleg interessant augneblink i ei forteljing eller i eit mennesket sitt liv.

I nokre tilfeller er det revolusjonærande, og kan tilogmed ha drastiske følgjer for andre menneske.

I andre tilfelle, er det heller openbart:


[Kommentar: Sketsjen består av to deler frå første epsiode av the komiprogrammet That Mitchell & Webb look frå 2006. Innleggjet forårska ikkje så mykje meir diskusjon enn spørsmål om kva som gjekk av designeren (Hugo Boss). Det heile kan jo forklarast med at totenkopfsymbolet var nytta av den gamle prøysiske livgarden. Den dag i dag nyttast ein variant av britiske Royal Lancers, og er eit populært symbol på Eton (der mange av Royal Lancer-rekruttane kjem frå). Seinare kom eg til å oppdage ein lengre live-versjon av sketsjen.]