søndag 8. juli 2007

I vevens vald, og vald mot vevenBy the Framework knitters
A Declaration.

Whereas by the charter granted by our late sovereign Lord Charles II by the Grace of God King of Great Britain France and Ireland, the framework knitters are empowered to break and destroy all frames and engines that fabricate articles in a fraudulent and deceitful manner and to destroy all framework knitters’ goods whatsoever that are so made and whereas a number of deceitful unprincipled and intriguing persons did attain an Act to be passed in the 28th year of our present sovereign Lord George III whereby it was enacted that persons entering by force into any house shop or place to break or destroy frames should be adjudged guilty of felony and as we are fully convinced that such Act was obtained in the most fraudulent interested and electioneering manner and that the honourable the Parliament of Great Britain was deceived as to the motives and intentions of the persons who obtained such Act we therefore the framework knitters do hereby declare the aforesaid Act to be null and void to all intents and purposes whatsoever as by the passing of this Act villainous and imposing persons are enabled to make fraudulent and deceitful manufactures to the discredit and utter ruin of our trade. And whereas we declare that the aforementioned Charter is as much in force as though no such Act had been passed.... And we do hereby declare to all hosiers lace manufacturers and proprietors of frames that we will break and destroy all manner of frames whatsoever that make the following spurious articles and all frames whatsoever that do not pay the regular prices heretofore agreed to [by] the masters and workmen-All print net frames making single press and frames not working by the rack and rent and not paying the price regulated in 1810: warp frames working single yarn or two coarse hole-not working by the rack, not paying the rent and prices regulated in 1809-whereas all plain silk frames not making work according to the gage-frames not marking the work according to quality, whereas all frames of whatsoever description the work-men of whom are not paid in the current coin of the realm will invariably be destroyed.....

Given under my hand this first day of January 1812.
God protect the Trade.

Ned Ludd's Office,
Sherwood Forest

Det er ein brå overgang, frå to dagar på fylla i skog og mark, bygd og by, å sitte her og på ny fordjupe seg i 1800-talet, og luddisme. Eg tråler gjennom brev signert av General Ned Ludd og hans kumpanar etter inspirasjon. Og finn det her og der. Ei fascinerande rørsle, som i si tid var rekna som ein større trugsel enn både Napoleon og fagforeiningar til saman. Ei rørsle som gjorde det nødvendig for herskarane i London å forby arbeidarar å samle seg, og i å organisere seg. Ei rørsle som gjorde det nødvendig å sette dødsstraff på skadeverk på industrielt maskineri.

Ei rørsle ein i dag som verkar gløymd når ein skriv arbeidarens og industrialismens historie.

Ein ludditisk ed;

I A. B. of my own free will and accord do hereby promise, and swear that I will never reveal any of the names of any one of this secret committee, under the penalty of being sent out of this world by the first brother that may meet me, I furthermore do swear, that I will pursue with unceasing vengeance any traitor or traitors, should there any arise should he fly to the verge of —— . I furthermore do swear that I will be sober and faithful in all my dealings with all my brothers, and if ever I declare them, my name to be blotted out from the list of society, and never to be remembered, but with contempt and abhorrence. So help me God to keep this my oath inviolate.

Signed Thomas Broughton.

You must raise your right hand over your right eye if there be another Luddite in company he will raise his left hand over his left eye – then you must raise the forefinger of your right hand to the right side of your mouth – the other will raise the little finger of his left hand to the left side of his mouth and will say What are you? The answer, Determined – he will say, What for? Your answer, Free Liberty – then he will converse with you and tell you anything he knows....


[Kommentar: Delar av 2007 gjekk med til å kose seg med luddismens historie til bøker i Victoriana-serien. Resultatet såg ikkje trykk før i 2010, men då var eg òg godt i gang med ei ny bok som inneheldt eit par kapittel om luddittar i aksjon. General Nedd Ludd var ein fiktiv person, henta frå ei vise på 1700-talet som vart ein frontfigur for opptøya mot den moderne økonomien på byrjinga av 1800-talet. Fleire soldatar vart nytta for å slå ned desse opptøya enn i kamp mot Napoleon. Og til slutt vart det innført dødsstraff for å vere ludditt.]

måndag 2. juli 2007

Heng dei!

Those villains, the weavers, are all grown refractory,
Asking some succour for charity's sake-
So hang them in clusters round each Manufactory,
That will at once put an end to mistake.

Men are more easily made than machinery-
Stockings fetch better prices than lives-
Gibbets in Sherwood will heighten the scenery,
Showing how Commerce, how Liberty thrives!

Some folks for certain have thought it was shocking,
When Famine appeals, and when Poverty groans,
That life should be valued at less than a stocking,
And breaking of frames lead to breaking of bones.

If it should prove so, I trust, by this token,
(And who will refuse to partake in the hope?)
That the frames of the fools may be first to be broken,
Who, when asked for a remedy, send down a rope.


Lord Byron, London Morning Chronicle, March 2nd 1812

Ein kan seie mykje rart om Lord Byron, denne vampyriske poeten, men det er få politikarar som har nytta dikt for å fremje si sak i det Britiske Parlamentet.

I forbinding med årets tredje bok, sitt eg og friskar opp hukommelsen min når det gjeld luddittopptøyane frå 1811 til 1813 i England. Eg fryktar det kjem til å verte ein del Byron og anna Victoriana som drypp på dykk kjære lesarar i somar.

[Kommentar: Det vart ikkje så altfor mange drypp skulle det vise seg, då eg stort sett var opptatt med å skrive mine bidrag til boka. Endringar i forlaget (det vart kjøpt opp) gjorde at boka, som var ei samling med morosame grupper i viktorianske england til Victoriana endte opp med å komme ut i 2010. I to delar. Hovudårsaka til denne forsenkinga var sjølvsagt arbeidet med Victoriana 2nd edition. Som eit resultat hadde vi ei lang pause i utgjevingar, kort etterfølgd av ei rekkje bokutgjevingar i 2009 og 2010 som vi var veldig stolte av. Mi interesse for luddisme, Lord Byron og, ikkje minst, hans dotter... men det er ei anna soge

Lord Byron var den einaste i The House of Lords som protesterte mot at det vart innført dødsstraff for luddisme. Ei politisk rørsle som med vald kjempa i mot dei sosiale og økonomiske omveltingane industrialismen førte med seg. Ei rørsle gløymd av fleire historikerar i dag.]