onsdag 22. august 2007

Harun YahYARRR

Tidlegare denne veka omtalte eg Harun Yahya, ein mann som har eit rulleblad som passer bra til hans utsjånad. Denne mannen er ein røvar av dimensjonar, det er det ingen tvil om... men få veit at han har eit alter ego der han lev denne sida ved si personlighet ut i sitt fulle - til sjøs.


La meg presentere Harun YahYARRRRR!!

Alle sjøfarande evolusjonistar og Darwinistar store skrekk... han er her for å plyndre deg for fossilar og forskingsmaterial.

Han må for all del ikkje forvekslast med Harun Jar-Jar... som er heilt uskuldeg i alt dette.

måndag 20. august 2007

Harun Yahya og Wordpress.com

Det finnes ein del gjengarar i mitt lille private arkiv med underhaldande gærningar, ein av dei dukka opp ved to ulike høve i det siste. Han skriv under namnet Harun Yahya, og er absolutt noko for seg sjølv.
Forestill deg ein fanatisk kreasjonist med eit blodig sinne mot Darwin, Evolusjonslæra og det materialistiske synet på verda og historia, ein religiøs fundamentalist godt planta på høgresida. Du byrjar å sjå han for deg no, sant? La oss i tillegg seie at han er ein reaksjonær og paranoid konspirasjonsteoretikar som er overtydd om at bak all faenskap i verda står Satans leigesoldatar - Frimurarane og jødiske Sionistar. Vi kan óg nemne at han meiner at desse kreftane er forkjemparar av den sataniske evolusjonslæra, og at Darwinismen er djevelens såkorn. Det er kort veg frå Darwin til reindyrka satanisme meiner han i fleire av sine skriftar om temaet. Faktisk går det føre seg slik - Darwinisme og materialisme føder fram vondskap på løpande band, som kommunisme, nazisme og satanisme. Alt dette er ein del av ein og same djevelske konspirasjon ifølgje Harun Yahya.

På eit tidspunkt hevdar han at den fæle sataniske Darwinisten Marilyn Manson er vokalist i djeveldyrkarbandet Cradle of Filth...

Er han gal nok no? Er du klar til å reise til statane for å ta deg ein alvorsprat med denne openbart gærne kristne fundamentalisten? Synd. For du vil ikkje finne han; Harun Yahya er ein muslimsk sektleiar i Tyrkia med namn Adnan Oktar.

Idag fekk han merksemd i på nettavisa forskning.no, der Erik Tunstad omtalar The Atlas of Creation, ei tung murstein på fleire hundre sider som Harun Yahya sin organisasjon har sendt rundt til skuler i Europa og Amerika, deriblant gratis. Denne boka freistar å motbevise evolusjonslæra med argument som sjølv den mest ihuga kreasjonist vil slite med å finne fornuft i. Gullkornet er at fosila viser at dyra aldri har endra seg, at alle fosil berre viser det dyrelivet som eksisterar idag. Fantastisk vrøvl, men det funkar visst godt nok til å overtyde hans tilhengjarar. Heldigvis funkar det dårleg på den norske lærarstanden.

I helgja har derimot Harun Yahya (eg likar det namnet, og eg boblar over med dårlege namnevitsar, men eg skal la vere denne gongen), tiltrukke seg merksemd frå ein heilt annan front.

Wordpress er eit av dei meir populære bloggeverktya på marknaden, og wordpress.com er ein av dei mest populære bloggeportalane i verda. Det var difor eit stort ramaskrik då ein oppdaga at ingen i Tyrkia kunne kome inn på sida eller bloggar som var hostet der. Det viste seg at Tyrkiske myndigheter hadde lagt inn ein blokkering av domenet på sine DNSar gjennom Turk Telekom.

Bakgrunnen skal vere ein rekkje bloggar hostet på wordpress.com som nyttar Harun Yahya sine ulike namn og som heng han ut. Sidene er truleg organisert av hans motstandarar, leia mellom anna av hans tidlegare læremeistar som no lev i eksil i USA. Det hevdast at det opphaveleg var ein feil, og at dei eigentleg berre skulle blokkere desse enkeltbloggane, men at heile wordpress vart blokka av Turk Telekom ved eit feiltak.

Men sidan ingenting har blitt gjort for å rydde opp i dette etter fleire dagar er gått, så er det mange som trekk dette i tvil. Deriblant Harun Yahya sine motstandarar som hevdar at han brukar sin økonomiske innflyting for å leggje press på motstandarar, og der det ikkje går, så tyder dei til utpressing og sjikane. Og når Harun Yahya og hans omgangskrets no faktisk er anklaga for dette i Tyrkiske domstolar så er det kanskje noko i dette. Det går óg anklagar om seksuelt misbruk, men dette er ikkje så uvanleg dukkar opp mot karismatiske religiøse leiarar, så ein tar det jo med ei klype salt. På den andre sida, så viser det seg som oftast at det stemmar óg.

No smoke without fire?

Sjølv hevdar han at han er ugift fordi det ikkje er dydigt å vere gift i dei siste dagar. For alle teikna tyder no på at Mahdien er blant oss, mannen som ifølgje Islam er foregangsmannen til Jesus sin tilbakekomst, og som skal opprette det rettferdige herredømet på jorda - Mahdiyyastaten. Merksnodig nok er Harun Yahya tilhengjar av ein versjon av Mahdien som vert skildra fysisk som... vel... ganske like han Harun sjølv. Tilfeldig?

Uansett, Harun Yahya sine advokatar har informert Wordpress.com at dei har fått nettstaden blokkert på grunn av sider som kritiserar Harun Yahya, og forlangar at dei vert fjerna. Om det har seg slik at denne sektleiaren har såpass stor makt over det Tyrkiske rettsvesenet som det verker har, er det eit farefullt teikn frå Tyrkia - eit land som allereie slit med sitt internasjonale rykter. Tyrkia har allereie innført forbod mot Youtube, og ved lov innført forbod mot å kritisere den Tyrkiske stat og hær. Det kan no óg verke som om dei er villige til å praktisere eit reellt forbod mot kritikk av den framste motstandaren av sekularisme og evolusjonsteori i Tyrkia. Eit fascinerande trekk frå eit land som ønskjer å verte inkludert i vesten...

Les meir om Wordpress-saka her, så håpar vi at den vert løyst snarleg. Meir om Harun Yahya kan du óg lese på skepsisbloggen.

onsdag 15. august 2007

Kunstig pandalukke

Pandamora vurderar å ete sitt kunstige born!
Heilt sidan dette oppslaget dukka opp igår, har folk bedt meg om kommentarar, både her [Kommentar på gamle bloggen] og på min arbeidsstad. Og eg bøyer meg sjølvsagt for eit kvart ønskje om opplysing og innsiktsfull analyse.

Gjennom kunstig befruktinga ha no to nye par med pandaer komen til verda, og bidrar til den pågåande befolkingseksplosjonen hos den inntil nylege utrydningstrua folkefienden. Dette er nok eit slag i andletet på alle oss som ønskjer ei trygg framtid for menneskja og menneskjeborna, og ein stor sigar for pandaherredømet - Pandamonium.

Denne kunstige befruktinga er altså eit viktig steg i retning Pandamonium, den største trugselen mot oss idag. Og sjølv om pandaer gjer sitt beste for å suge ut vår psykiske energi og motstandskraft ved å late som om dei er søte og nusselege, viser deira brutale bestialske sider seg tydleg i bileta i denne artikkelen, som ein observant lesar påpeikar [Kommentar på gamle bloggen] kan det openbart sjå ut som om den "elskverdige" pandamora har tenkt å gumle i seg den nyfødde nurket. Kanskje bambusskot ikkje er nok føde for det feite svinet?

Det er veldig viktig å sjå den kunstige befruktinga av pandaer i samanheng med andre avsløringar gjort rundt deira konspirasjon.

Deira sexnekt ligg i kjerna av det heile, men óg deira hang til å nære seg på vår merksemd, og på å hypnotisere menneskje til no å byggje pandabyar til å rivalisere våre eigne. Når pandapornoen mislukkast i å inspirere våre komande herrar til udydig dyd, tyr vi altså til å bruke vår teknologi (nok ein gong) til å tene deira formål. Vi vert ein del av maskineri som skal tene deira latskap. Kvifor byggje hus, når vi byggjer byer? Kvifor ha sex, når vi plantar barn i magen på dei? Om nokre år vil menneskjekvinner verte nytta til å føde fram pandaungar, og vi menneskje vert nekta å ha seksuelt samkvem i fare for å "skitne til" livmora som då er pandaens eigedom.

Merk mine ord.

Vi står overfor ein enorm trugsel... menneskje som slavekraft og som biologiske vertskap for små nusselege pandaparasittar.

Det er sanneleg ei mørk framtid, brødre og søstre...

[Kommentar: Ein av mange sentrale pandaavsløringar som kom fram i min første blogg. Arbeidet med å overføre dei alle til min noverande blogg er eit stort prosjekt som stadig vert dytta framfor ein. Difor òg mangelen på lenkar frå denne saka til tidlegare avsløringar.]

tysdag 7. august 2007

It's hammer time!

Stopp!

Det er hammartid!

Kan du hugse det? Predikanten i dei svære, glorete buksane som skulle bringe Gud og Hip Hop til kvit forstadsungdom? Han kjempa hardt med Vanilla Ice om å få merksemda til ungdommen, og sank minst like lågt i sine forsøk. Eg hugser det som om det skulle ha vore igår...

Men det færre veit er at medan anklagane om plagiat råka Vanilla Ice hardt - og absolutt med rette - var óg MC Hammer skuldig i denne kunstnarens verste gjerning. Det var berre få som visste om originalen, og sidan mannen bak døydde ein gong på 40-talet var det ingen som verkeleg kunne ytre den store protesten. Inntil nyleg, då eldre biletmaterial dukka opp og avslørte opphavet til nokre av MC Hammer sine meir kjendte brøl;
Sanninga gjer avogtil vondt... men den må allikevel fram.