tysdag 7. august 2007

It's hammer time!

Stopp!

Det er hammartid!

Kan du hugse det? Predikanten i dei svære, glorete buksane som skulle bringe Gud og Hip Hop til kvit forstadsungdom? Han kjempa hardt med Vanilla Ice om å få merksemda til ungdommen, og sank minst like lågt i sine forsøk. Eg hugser det som om det skulle ha vore igår...

Men det færre veit er at medan anklagane om plagiat råka Vanilla Ice hardt - og absolutt med rette - var óg MC Hammer skuldig i denne kunstnarens verste gjerning. Det var berre få som visste om originalen, og sidan mannen bak døydde ein gong på 40-talet var det ingen som verkeleg kunne ytre den store protesten. Inntil nyleg, då eldre biletmaterial dukka opp og avslørte opphavet til nokre av MC Hammer sine meir kjendte brøl;
Sanninga gjer avogtil vondt... men den må allikevel fram.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar