torsdag 27. desember 2007

Nynorsken er første prioritet

Eg skal vere den første til å innrøme det - vi nynorskfolk kan gjerne vere litt standhaftige og innbitte når det kjem til målsaka. Eg ser heller ikkje noko problem ved det. Vi er omkrinsa på alle baugar av kantar av filistinarar og andre illitterære barbarar som ikkje hadde attkjendt god norsk lyrikk om det så kraup opp i rauva deira. Det gode norske språk står simpelthen i fare for å verte utreinska av menneske som er for late til å lære seg det. Og dei er i fleirtal, og dei har makta - er det rart vi vert defensive? Tilogmed aggressive?

Språket er viktig for oss. Kanskje viktigst av alt. Noko eit brev frå Noregs Telegrafmållag til Forsyningsdepartementet hausten 1940 kan vitne om. Krig og okkupasjon er ein ting, men målsaka står nok i ein heilt annan liga for oss nynorskfolk:
Brevet fall ikkje i like god smak hos Forsyningsdepartmentet som meinte dei hadde langt viktigare saker å handtere;

Eit tilbakeslag kanskje, men vi er her framleis. Ei historisk fotnote verdt å få med seg er at Knut Knutson Fiane var ein lojal tilhengjar av Nasjonal Samling, og rekna som ein såpass trugsel at Milorg likviderte han mot krigens seine dagar i 1944. Les om det her. Om den nynorskhatande Alf B. Bryn veit vi derimot lite, medmindre det snakk om krimforfattar og patentsekretær Alf Bonnevie Bryn. Ein iherdig nynorskmotstandar var han iallefall, og det var sikkert nokon som tenkte på å likvidere han av den grunn.

Så hugs det barn, når dagen kjem, og invasjonen eller revolusjonen byrjer vil vi målfolk stå på barrikadane. Og forlange, med lova i hand, at det heile skal foregå på båe målformer.

[Oppdatering: Dette er ei sak som til stadig dukkar opp i sosiale medier, med jamt mellomrom. Så då vart det naudsynt å grave opp saka. Ikkje minst fordi nynorsken til stadig er under åtak av kjipe nazibyråkratar og folk frå Oslo. ]

torsdag 6. desember 2007

Nerdanes Greve

Varg, tidlegare Kristian, Vikernes, betre kjendt som Greven, er vel kanskje ein av dei meir populære fengselsfangane vi har her i landet. No sitt han inne for langt mindre enn det folk trur, og likeeins langt mindre enn det han eigentleg forten, men det er ei heilt anna soge, faktum er at mannen ser no fram til å sleppe laus att. Og då vil han nok samle sine tilhengjarar rundt seg nok ein gong. Saman vil dei dyrke satan og Odin, vere nazistar og spele musikk som plagar foreldregenerasjonen og fengar italienarar.

Men kven er desse tilhengjarane til Greven? Er dei illsinte satanistar med langt svart hår? Kanskje, det var det iallefall før - det kan eg hugse godt. Er dei tankefulle hedninger med besynderlege tankar om leylinjer og ufoer? Ja, han har jo ein del av dei óg. Faktisk har han blitt særs populær blant desse forvirra sjelene. Og ikkje minst, blant hedenske nazistar med eit heller forstyrra forhold til norrøn mytologi.

Svaret vert klart når ein ser tittelen på den siste serien med kommunikasjonar frå denne denne samvittighetsfangen - A Bard's Tale 1 til 11. Kvar ellers hentar han namnet sitt til dette enn frå det klassiske dataspelet The Bard's Tale, og dets oppfølgjarar.

Dette banebrytande spelet nytta seg av falsk 3D skapt av såkalla bitmapping, enkle bilete lagt over vektorgrafikk for å skape illusjonen av avstand og dybde. Og fortalde historien om ei gruppe helter som redder byen Skara Brae. Spelet er vel å rekne som eit av dei første "førstepersonsrollespela" der ein spelte ei gruppe krigarar, trollmenn og skalder utan nokon gong å sjå dei i aksjon. Ein såg ting frå gruppas perspektiv. Systemet vart basert på D&D-regelsettet, og trollbandt publikum på tross av manglande grafiske prestasjonar. Forutan mange klonar fekk spelet to oppfølgjarar, samt eit Bard's Tale Construction Set som gjorde det mogleg for PC og Amiga-eigarar å lage sine eigne rollespel med motoren. Lenge før både Elder Scrolls Construction Kit og Neverwinter Nights.

For å gripe fatt i litt meir trivia er det verdt å nemne at ein av playtestarane for The Bard's Tale Construction Kit var Feargus Urqheart som har hatt ein fingar med i dei fleste populære rollespela frå Black Isle (Fallout og Baldur's Gate) og grunnla seinare Obsidian som mellom anna laga Neverwinter Nights. Skaparen av The Bard's Tale forlot industrien etter Bard's Tale 2 for å fullføre si teologiutdanning, og driv idag sitt eigne kristne misjonsprosjekt.

På tross av at beggje oppfølgjarane til the Bard's Tale var populære, og bana ny veg for sjangaren, vart det med denne eine trilogien. Eit nærast parodisk spel med namn The Bard's Tale dukka opp på Playstation, X-Box og PC i 2004, men mannen bak dette - Brian Fargo - hadde ikkje rettane til det originale spelet og valte å produsere og selge spelet på tross av dette. Det var tenkt som ein parodisk homage til den eigenrådige og grådige skalden som The Bard's Tale-spela fokuserar på, og hadde fantastiske Carey Elwes i rolla som skalden. På grunn av dette er situasjonen no at Brian Fargo sitt på rettane til namnet på serien, medan dei gamle produsentane framleis sitt på rettane på innhaldet. Noko som tilseier at det aldri vil kome ein Bard's Tale 4.

Dette finn veldig mange nerdar ganske trist, og eg er sikker på at Varg Vikernes er ein av dei. For om ein skal ta utgangspunkt i hans forkjærleik for rollespel og anna nerding er det jo ingen tvil om at hans siste bitre rasistiske utspel faktisk er inspirert av the Bard's Tale. Og eg meiner det er trygt å gå utifrå at hans tilhengjarar truleg er dei største nerdane på denne kloden. For Varg Vikernes vil alltid vere... Greven av alle Nerdar.