søndag 18. oktober 2009

Den veksande alliansen

Fleire har i dag stiltspørsmålet; Står eg eigentleg bak herrane i Wulffmorgenthaler? Det er lett å stille seg slike spørsmål når ein ser stripa som kom på trykk i dag:
Svaret er at eg ikkje har noko som helst styring over kva desse to danske talenta tar seg til, men at dei, som eg har nemnt tidlegare (for eit år sidan, nesten nøyaktig), er allierte med mullaen i kampen mot det tyranniske pandamonium. Dette er etterkvart ein vaksande allianse, med bidragsytarar frå heile verda. Fleire og fleire ser at vi har blitt lurt av desse feite beista, og vel å sette ned foten. Fuck the pandas, som ein australsk filosof nyleg uttrykte det i denne videoen frå Bjørn Stærk;

Ta det som eit teikn. Eit varsku. Fleire og fleire vaknar frå den hypnotiske tilstanden og er klar til kamp. Ta til våpen du òg. Ta til motmæle. Ta til vet! Sei nei, sei Fuck the pandas!

1 kommentar: